Interoperabiliteit cruciaal voor smart communities

Uit onderzoek van Juniper Networks onder 2.000 Nederlanders blijkt dat consumenten interoperabiliteit en cyberbeveiliging cruciale pijlers vinden voor de ontwikkeling van smart communities. Ze vinden deze factoren belangrijker dan aspecten als 5G, cloud computing, IoT en automatisering. ‘Slimme gemeenschappen’ maken gebruik van informatietechnologie als katalysator voor de transformatie van het beroeps- en privéleven. Dit kan variëren van plattelandsdorpjes tot en met megasteden en verband houden met innovaties op het gebied van geautomatiseerd infrastructuurbeheer, omgevingsbewaking, zelfrijdende auto’s, maatschappelijke verandering en informatievoorziening voor - en bescherming van - de lokale bevolking.

city-3577655 Het onderzoek is uitgevoerd onder 12.000 consumenten in zes landen in Europa (waaronder Nederland) en het Midden-Oosten. Internet providers en lokale overheden vormen de verbindende schakel bij het ondersteunen, beveiligen en informeren van de bevolking over smart communities. De onderzoeksresultaten geven daarnaast aan dat er hoge verwach­tingen worden gekoesterd ten aanzien van smart communities. Tegelijkertijd blijkt dat er nog altijd voorlichting nodig is over manieren waarop specifieke gemeen­schappen kunnen profiteren van individuele smart community-projecten.

Onderzoeksbevindingen

Smart community-implementaties kunnen veel voordelen opleveren, maar er is sprake van verschillende kansen voor verschillende groepen. De locatie, omgeving en beschikbare technologie zijn stuk voor stuk van invloed op de impact van een initiatief. Dit blijkt duidelijk uit de verschillen tussen de antwoorden over de potentiële voordelen van smart communities en de omgevingen die daar naar verwachting het meeste baat bij zullen hebben. Dit kan leiden tot verwarring tijdens discussies over smart communities. Daarmee groeit de noodzaak van transparante voorlichting over de voordelen voor de gemeenschap en duidelijkheid ten aanzien van de privacy en beveiliging.

Bijna de helft (46 procent) van de in totaal 2.000 Nederlandse respondenten noemt interoperabiliteit als een cruciale succes­factor voor smart community-initiatieven. Meer dan een derde (35 procent) wijst cyberbeveiliging aan als vereiste voor succes. De respondenten kennen deze aspecten een hoger belang toe dan geavanceerde mobiele connectiviteit (23 procent), een internet­gebaseerde infrastructuur (30 procent), sensoren en verbonden apparaten ofwel IoT (23 procent) en automatisering op basis van machine learning en kunstmatige intelligentie (18 procent).

Verantwoordelijkheid

25 procent van de Nederlandse respondenten is van mening dat operators en internetproviders de primaire verantwoordelijkheid zouden dragen voor de beveiliging van alle apparatuur, diensten en data binnen een smart community. Een vijfde (20 procent) vindt dat deze verantwoordelijkheid bij de gemeente of overheid zou moeten liggen. Samen vertegenwoordigen deze antwoorden bijna de helft van de respondenten. Hieruit blijkt dat er een gezamenlijke aanpak nodig is om voor een succesvolle acceptatie van smart community-projecten te zorgen.

Verbeterde toegang tot gemeentelijke diensten en publieke informatie wordt als het belangrijkste voordeel gezien door net iets minder dan de helft van de respondenten (47 procent), gevolgd door verbeterde publieke veiligheid en noodhulpdiensten (45 procent), diensten die de kwaliteit van leven verbeteren (33 procent) en milieutechnische verbeteringen (37 procent). 19 procent zegt niet te weten welke voordelen een smart community-project zou kunnen opleveren, iets wat op de noodzaak van voorlichting wijst.

Connectiviteit

Gevraagd naar hoe de connectiviteit binnen smart communities moet worden gerealiseerd, zegt circa een derde van de Nederlandse respondenten (33 procent) dat dit moeten worden verzorgd door ‘een groep operators die gebruikmaakt van gemeenschappelijke standaarden’. Meer dan een kwart (27 procent) zegt geen antwoord op deze vraag te kunnen geven. Volgens 10 procent moet er sprake zijn van een netwerk dat het eigendom is van en wordt beheerd door de gemeente of de overheid.

Uitdagingen

Wat betreft de potentiële uitdagingen rond de implementatie van een smart community-project worden met name privacy (42 procent) en beveiliging van de informatie en de infrastructuur (32 procent) genoemd.

Dagelijks leven

“Smart community-projecten en -initiatieven bezitten het potentieel om geavanceerde technologieën zoals IoT, 5G, multi-cloud en machine learning in te zetten voor het verbeteren en zelfs transformeren van het dagelijkse leven van mensen, en dan met name inwoners van het platteland en ontwikkelingsgebieden”, zegt Tom Ruban, vice president Systems Engineering EMEA bij Juniper Networks.

Betere voorlichting

“Uit dit onderzoek blijkt dat consumenten oog hebben voor dit potentieel, maar tegelijkertijd van mening zijn dat gemeenschappelijke standaarden en beveiliging binnen smart communities centraal moeten staan. Het brede scala aan toepassingsscenario’s en de variatie binnen elk smart community-initiatief wijzen daarnaast op de noodzaak om voor betere voorlichting te zorgen over de specifieke voordelen. Ook zullen mensen gerustgesteld moeten worden over de kans dat problemen kunnen ontstaan. We zien voor internetproviders volop kansen liggen om een belangrijk deel van de structuur van smart communities voor hun rekening te nemen, bij voorkeur in samenwerking met gemeentes en overheden.

Lees ook
'Bij 72 procent van organisaties maakt minstens helft werknemers via mobiele apparaten verbinding met cloud-based applicaties en data'

'Bij 72 procent van organisaties maakt minstens helft werknemers via mobiele apparaten verbinding met cloud-based applicaties en data'

Zscaler heeft zijn ‘State of Digital Transformation’-rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat bij 72 procent van de organisaties in EMEA meer dan de helft van de werknemers via mobiele apparaten verbinding maakt met apps en data in de cloud of het datacenter. Bij 29 procent van de organisaties geldt dit zelfs voor meer dan driekwart van de werknemers....

4.000 extra banen voor Nederlandse datacenter industrie

4.000 extra banen voor Nederlandse datacenter industrie

De Nederlandse datacenter industrie is een groeiende bron van werkgelegenheid, zo blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van de Dutch Data Center Association (DDA), in samenwerking met Interxion en Workrate. De 12.500 banen die de sector momenteel creëert groeit de komende 5 jaar naar schatting tot 16.300. Het daadwerkelijk realiseren van deze groei...

Steeds meer vraag naar de flexibiliteit van multicloud

Steeds meer vraag naar de flexibiliteit van multicloud

Onder IT-verantwoordelijken is er een groeiende vraag naar flexibiliteit, onderlinge afstemming en geconsolideerd beheer voor hybrid IT- en multicloud. Dit blijkt uit het onderzoek Where is Hybrid Heading? Views on exploiting multi-modal IT, uitgevoerd door onderzoeksbureau Pierre Audoin Consultants (PAC) namens Fujitsu onder 400 IT-beslissers in acht...