Hybride cloud wordt steeds populairder

Het gebruik van de cloud is wijdverspreid. 93% van de bedrijven zet vandaag de dag de cloud in om onder andere kosten te verlagen en schaalbaarheid te vergroten. Organisaties blijken steeds vaker een combinatie te willen gebruiken van clouddiensten en fysieke hard- en software. De hybride cloud heeft bij ruim driekwart van de bedrijven dan ook de voorkeur. 

Dit blijkt uit het RightScale 2015 State of the Cloud Report, waarvoor 930 technische professionals werkzaam bij organisaties in verschillende sectoren zijn ondervraagd over hun cloudgebruik. RightScale maakt hierbij onderscheid tussen twee groepen: MKB’ers met minder dan 1.000 werknemers en grootzakelijke bedrijven met meer dan 1.000 werknemers. 93% van alle ondervraagde organisaties geeft aan applicaties in de cloud te draaien of te experimenteren met Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Hybride cloud wordt steeds populairder

De hybride cloud wordt onder grootzakelijke gebruikers steeds populairder. Vorig jaar gaf 74% van deze groep nog aan dat hun organisatie over een hybride cloudstrategie beschikt. Dit jaar blijkt 82% van de ondervraagde grote bedrijven de hybride cloud te hebben omarmd. Bij deze vorm van de cloud worden cloudoplossingen gecombineerd met hard- en software die fysiek bij de gebruiker op locatie staat.

Als we kijken naar de publieke en private cloud blijkt de publieke cloud de voorkeur te genieten. 88% van alle organisaties geeft aan de publieke cloud te gebruiken, terwijl 63% voor de private cloud kiest. De private cloud gaat echter aan de leiding als we kijken naar het aantal workloads dat hier is ondergebracht. 13% van de grootzakelijke organisaties geeft aan meer dan 1.000 virtuele machines (VM’s) in de publieke cloud te draaien, terwijl ruim een vijfde (22%) meer dan 1.000 VM’s in de private cloud heeft ondergebracht. Grote bedrijven verwachten overigens dat hier verandering in komt en workloads in de publieke cloud sneller zullen groeien dan die in de private cloud.

Applicaties in de cloud draaien

De cloud wordt dus al op grote schaal ingezet door organisaties. Bedrijven kunnen echter nog veel meer applicaties naar de cloud verplaatsen. 68% van de ondervraagde enterprise-gebruikers geeft aan minder dan een vijfde van de applicatieportfolio in de cloud te draaien. Veel applicaties zijn echter wel ‘cloud-ready’. Ruim de helft van de bedrijven (55%) geeft daarnaast aan dat een flink deel van hun bestaande applicatieportfolio niet in de cloud draait, maar is gebouwd met cloudvriendelijke architecturen.

De centrale IT-afdeling is binnen ruim zes op de tien (62%) grote organisaties verantwoordelijk voor de meerderheid van de beslissingen over cloudinvesteringen. Deze IT-afdeling is ook verantwoordelijk voor het beheer van de clouddiensten. Om de druk op de IT-medewerkers te verminderen zet 43% van de IT-teams een self-service portal in die werknemers toegang geeft tot clouddiensten. 41% van de IT-afdelingen heeft zo’n portal nog niet, maar heeft een self-service portal in ontwikkeling of plannen hiervoor.

AWS domineert de publieke cloud-markt

RightScale heeft in het onderzoek ook gekeken naar het gebruik van cloudplatformen. Amazon Web Services (AWS) blijft de publieke cloud domineren, al wordt Microsoft’s Azure IaaS-platform steeds populairder. 57% van de ondervraagde organisaties geeft aan AWS te gebruiken, terwijl 12% Azure IaaS inzet. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de 6% die in 2014 aangaf Azure te gebruiken. Onder grootzakelijke gebruikers is het verschil tussen de twee platformen overigens nog kleiner. Binnen deze groep geeft 19% aan Azure IaaS in te zetten, terwijl AWS door 50% wordt gebruikt. VMware’s vCloud Air, dat voorheen bekend stond als vCloud Hybrid Service, is door 10% van de ondervraagde organisaties geïmplementeerd. Hiermee moet de clouddienst van VMware het afleggen tegen AWS en Azure.

De private cloudmarkt wordt geleid voor VMware vSphere, dat binnen 53% van de grote bedrijven wordt gebruikt als private cloud. Het gebruik van OpenStack is afgelopen jaar het hardst gestegen met een groei van 3%. De nieuwe Azure Pack van Microsoft doet het eveneens goed in haar eerste jaar en wordt door 11% van de ondervraagde grootzakelijke bedrijven gebruikt.

Volwassenheid in cloudgebruik

In het onderzoek brengt RightScale ook in kaart hoe volwassen bedrijven zijn in het gebruik van de cloud. Hierbij maakt het bedrijf onderscheid tussen vier fases:

  • Cloud Watchers zijn organisaties die cloudstrategieën ontwikkelen en hiervoor plannen hebben, maar nog geen applicaties in de cloud hebben ondergebracht. Cloud Watchers willen beschikbare mogelijkheden op het gebied van de cloud evalueren en bepalen welke applicaties zij in de cloud gaan implementeren.
  • Cloud Beginners zijn nieuw in cloud computing en werken aan proof-of-concepts of initiële cloudprojecten. Cloud Beginners willen vooral ervaring opdoen met de cloud om toekomstige projecten te kunnen opzetten.
  • Cloud Explorers hebben meerdere cloudprojecten of -applicaties ondergebracht in de cloud. Cloud Explorers richten zich op het verbeteren of uitbreiden van hun cloudgebruik.
  • Cloud Focused bedrijven maken op grote schaal gebruik van cloudinfrastructuur en zoeken mogelijkheden om zowel het gebruik van de cloud als de kosten die hieraan verbonden zijn te optimaliseren.

Slechts één op de tien heeft geen cloudplannen

Het cloudvolwassenheidsmodel van RightScale laat zien dat 26% van de respondenten Cloud Focused is, terwijl een even grote groep wordt geclassificeerd als Cloud Explorers. 23% van de respondenten zijn Cloud Beginners, terwijl 15% als Cloud Watchers werken aan cloudstrategieën en -plannen. Slechts 10% van de organisaties heeft geen plannen om de cloud te omarmen.

Opvallend is dat de groep Cloud Focused bedrijven onder MKB’ers groter is dan onder grootzakelijke gebruikers. 29% van de MKB’ers wordt door RightScale als Cloud Focused gezien, terwijl dit voor 18% van de grote bedrijven geldt. De groep Cloud Explorers en Cloud Beginners is onder grootzakelijke gebruiker wel groter. Ook ligt het aantal bedrijven dat geen plannen heeft de cloud te omarmen onder MKB’ers hoger dan onder grote bedrijven (respectievelijk 14% en 3%).

De cloud is dus populair onder bedrijven. Nagenoeg alle bedrijven gebruiken een vorm van de cloud of hebben hier plannen voor. Bedrijven die geen cloudplannen hebben zijn nagenoeg niet meer te vinden. De cloudsector lijkt dan ook een goede periode tegemoet te gaan.

 
Dossiers
Meer over
Lees ook
SAS onderzoek: 1 op 2 Benelux executives is onvoldoende voorbereid op disruptie

SAS onderzoek: 1 op 2 Benelux executives is onvoldoende voorbereid op disruptie

Onder 2.400 wereldwijd ondervraagde executives signaleert een op de twee een achterstand in ‘resiliency’ planning en strategie. Ondanks drie opeenvolgende jaren van aanhoudende ontwrichting en economische onzekerheid, geeft 53% van de executives wereldwijd en 55% in de Benelux toe dat hun bedrijf niet staat waar het zou moeten staan als het gaat o1

Altair en TU Delft ondertekenen campusbrede licentieovereenkomst

Altair en TU Delft ondertekenen campusbrede licentieovereenkomst

Altair heeft een meerjarige campusbrede licentieovereenkomst getekend met de TU Delft. Deze grootste technische universiteit van Nederland staat op de 10e plaats voor techniek en technologie in de QS World University Rankings. Op basis van de nieuwe licentie kunnen ruim 25.000 studenten en 6.000 medewerkers van de TU Delft profiteren van een besch1

Het dilemma van de vitale datacenters

Het dilemma van de vitale datacenters

Na de haven in Rotterdam en Schiphol, wordt de digitale infrastructuur van datacenters wel eens de derde mainport van Nederland genoemd. Met ruim 140 datacenters in dit land is die gedachte ook niet zo gek, maar hoe bepaal je welke datacenters moeten worden beschouwd als vitale infrastructuur