Hybride cloud overduidelijk in opkomst

Bij bijna driekwart van de Europese grote ondernemingen een vorm van cloudcomputing is in gebruik. Daarvan is de hybride cloud (een combinatie van public, private, lokaal, centraal) overduidelijk in opkomst. De cloud mag daarmee dan gemeengoed geworden zijn, maar de overgrote meerderheid van de IT-beslissers ziet nog steeds uitdagingen bij de overstap op welke cloudtechnologie of cloudvorm dan ook. Angst voor de veiligheid en beheersbaarheid van bedrijfsdata in de cloud blijft de grootste zorg voor ondernemingen die willen overstappen op clouddiensten. Dit alles blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van ‘global managed services provider’ Easynet.

Het onderzoek heeft vragen gesteld over de grootste uitdagingen bij cloudmigraties en bijna tweederde van de Europese bedrijven noemt datasecurity en vertrouwen als belangrijkste. Volgens bijna de helft is de grootste uitdaging de wet- en regelgeving rond dataprivacy. Het zijn dezelfde kwesties die al vanaf het begin als een barrière voor de cloud worden gezien. Andere bezwaren uit het verleden zijn daarentegen op de achtergrond geraakt: nog maar een op de vijf denkt dat de technologie niet rijp is en slechts een op de tien vindt de kosten van de cloud een barrière.

Nederland voorop

De landen waar de angst voor het opslaan van bedrijfsgegevens in de cloud het minst speelt zijn Nederland (47%), Italië (47%) en België (50%). Meer angst is te vinden Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waar bij twee derde van de ondernemingen angst bestaat om hun data aan de cloud te vertrouwen. Duitsland spant de kroon: maar liefst driekwart van de ondernemingen is bang voor het opslaan van data in de cloud.

Als we kijken naar sectoren, ligt het voor de hand dat in de financiële sector de meeste zorg over datasecurity: driekwart van de organisaties in deze sector vindt security en privacy de grootste uitdaging. In de IT-sector speelt dit aspect het minst, de helft van de IT-bedrijven maakt zich zorgen over de veiligheid van hun data in de cloud.

Hybride cloud in opmars

Cloudcomputing wordt nu weliswaar benut door bijna driekwart van de Europese grote ondernemingen, maar de grote meerderheid daarvan gebruikt voornamelijk een private cloud. Volgens het onderzoek is on-premise hosting na private cloud momenteel de op één na meest populaire IT-benadering (26%), terwijl de hybride cloud – de combinatie van private en publieke cloud – gaandeweg een duidelijk alternatief wordt. Voor bijna twee op de vijf van de Europese bedrijven is ‘hybride’ de belangrijkste vorm van cloud computing.

Publieke cloud niet populair

De minst populaire vorm van cloud computing blijkt de publieke cloud te zijn. Slechts een op de tien bedrijven in Europa kiest voor deze aanpak als belangrijkste vorm van cloud computing. Een stuk populairder is de hierboven genoemde hybride cloud.

Belgische ondernemingen zijn samen met die in het Verenigd Koninkrijk de grootse gebruikers van de hybride cloud, respectievelijk 23% en 22% gebruikt deze als de voornaamste aanpak voor cloud computing.

Enterprise_communications_study_fig3

Nederland

In Nederland maakt nu de helft van de bedrijven voornamelijk gebruik van de private cloud, 13% van de publieke cloud en 17% van een hybride cloud. De rest houdt het nog bij on-premise. Uitschieters in het Europese onderzoek zijn Spanje, waar tweederde van de respondenten gebruik maakt van de private cloud en België, dat niet verder komt dan 20%. In België maken twee van de vijf bedrijven vooral gebruik van on-premise (het hoogste percentage in Europa), maar daar staat tegenover dat het land met 23% in Europa de grootste gebruiker is van de hybride cloud.

Best of both worlds

Een mogelijke verklaring voor de terughoudendheid van ondernemingen om verder te gaan dan een private of on-premise cloud is de bovengenoemde aanhoudende zorg over security en privacy. Toch beginnen Europese organisaties nu echt het belang te zien van het opslaan en beheren van deze data in de cloud. Dat blijkt uit het feit dat dat nu bijna een op de vijf Europese bedrijven de hybride cloud gebruikt. De hoeveelheid bedrijfsgegevens blijft immers sterk toenemen en hybride wordt gezien als ‘the best of both worlds’.

Gebruikers van een hybride cloud slaan hun bedrijfskritische data op in hun private cloud en de minder belangrijke data in de publieke cloud om zo tegemoet te komen aan de security- en privacy-zorgen. Een uitgebalanceerde mix van cloudtechnologieën zorgt dan voor de best mogelijke security en kostenefficiëntie. Bedrijven zijn zo van deze zorgen verlost en kunnen zich richten op hun kernactiviteiten in de wetenschap dat hun bedrijfsdata zowel veilig als toegankelijk zijn.

Overheid voornamelijk nog ‘on premise’

In Europa zijn het de dienstverleners (30%) en de IT-bedrijven (21%) die vooroplopen in het gebruik van de hybride cloud, terwijl nutsbedrijven (3%) nauwelijks geneigd zijn om voor een hybride cloud te kiezen. De meerderheid van de banken, financiële dienstverleners en nutsbedrijven kiest voor de private cloud. De overheid blijkt het meest terughoudend om naar de cloud te gaan, iets meer dan helft van de overheidsorganisaties kiest vooral voor on-premise hosting.

Rol van service providers

Opmerkelijk is dat organisaties die hun cloud/communication service providers aansturen via een integrator méér gebruik maken van de hybride en publiek cloud. Een communication service provider met een breed scala aan netwerken, met begrip van de business van zijn klanten en het vermogen om de modernste technologie te implementeren kan een verschil maken als het gaat om de manier waar op bedrijven hun business runnen.

Enterprise_communications_study_fig7

Unified communications

Een deel van het onderzoek richt zich ook op unifed communications (uc). Veel bedrijven hebben het idee dat zij uc niet hebben kunnen implementeren omdat hun netwerk er niet geschikt voor is. Ook blijkt de helft bedrijven niet in staat om voor alle vestigingen unified communications te implementeren. Als we kijken naar de Europese landen doet Nederland het nog het beste. Hier beschikt 40% van de ondernemingen over een netwerk dat uc kan ondersteunen. Maar bijna eenzelfde percentage weet niet of hun netwerk dat kan. De rest heeft een netwerkinfrastructuur die niet geschikt is, of waar upgrades voor nodig zijn.

Bewust van zakelijke voordelen

Als al hun vestigingen toegang zouden hebben tot de meest recente netwerktechnologieën zoals unified communications (uc), zou dat volgens Europese organisaties belangrijke zakelijke voordelen opleveren: 60 procent ziet een verbetering van de efficiency en 45 procent ziet een verbeterde slagkracht. Maar ondanks dat de voordelen van uc voor alle ondervraagde organisaties duidelijk zijn, blijft het gebruik ervan achter. Dat komt doordat hun huidige netwerkinfrastructuur niet in staat is om uc goed te ondersteunen. Belangrijker nog is dat het onderzoek aangeeft dat zelfs ondernemingen die uc wel hebben geïmplementeerd niet het volledige potentieel ervan gebruiken en dus niet kunnen profiteren van alle voordelen.

De mate waarin het netwerk klaar is voor uc verschilt van land tot land. Maar zelfs in de landen waar de netwerken daarvoor het beste klaar zijn – Nederland en België – denkt nog niet de helft van de respondenten dat zij uc momenteel kunnen uitrollen. Het Verenigd Koninkrijk komt niet verder dan een magere 28%. Bijna de helft van de ondernemingen gaf aan dat er upgrades nodig waren bij een aantal van hun vestigingen of locaties om volledig van de technologie te kunnen profiteren. 

Vertrouwen

Een grote meerderheid van de bedrijven (85%) heeft vertrouwen, of volledig vertrouwen, in het vermogen van hun service provider om unified communications te leveren. En ondanks dat er behoefte is aan de technologie, maakt één op de vijf nog steeds geen gebruik van een service provider om toegang te krijgen tot deze uitgerijpte technologie. Een service integrator kan met name het functionele stuk van uc verzorgen, door in kaart te brengen welke samenwerkingsbehoefte er is, welke gebruikers het belangrijkste zijn voor uc, welk transitie- en migratietraject hierop aansluit en hoe uc het beste in de organisatie kan worden geïntroduceerd.

Integrator neemt barrières weg

Het opslaan van bedrijfsdata in de cloud belooft organisaties grote kostenbesparingen en flexibeler toegang tot informatie. En als het gaat om bedrijven te helpen hun security-zorgen weg te nemen, kunnen service providers een belangrijke rol spelen. Zij kunnen voor (hybride) cloudoplossing zorgen die niet alleen afgestemd kunnen worden op de behoeften van individuele bedrijven, maar ook de best mogelijke security bieden voor de situatie van een bedrijf. Een integrator kan uit het aanbod van diverse providers de meest geschikte diensten aanbieden en integreren. Bovendien kan een goede integrator de complexiteit wegnemen die het onderhouden van een robuuste security-omgeving met zich meebrengt. Zo kunnen integrators een belangrijke rol spelen in het wegnemen van de belangrijkste barrières om van clouddiensten gebruik te maken.

Over het onderzoek

Easynet heeft door Vanson Bourne onderzoek laten verrichten onder senior IT-beslissers in Europa, waaronder Nederland, naar de ervaringen met hun communication service providers. Ook is gevraagd naar de service/technologie-uitdagingen waar zij mee te maken hebben. Het onderzoek werd in november en december 2014 uitgevoerd onder IT-beslissers van bedrijven in Europa met meer dan 1000 werknemers in alle sectoren. Interessant is dat de zorgen rond de veiligheid en privacy van bedrijfsdata niet gekoppeld zijn aan een gebrek aan vertrouwen in Communication service providers (CSPs). Integendeel, volgens het onderzoek heeft een meerderheid van de ondernemingen (83%) vertrouwen in hun CSP als het gaat om IT-security en beschouwt de CSP als een geloofwaardige leverancier van clouddiensten (75%).

 
Meer over
Lees ook
Onderzoek Nutanix: hybride multicloud-adoptie in financiële sector zal verdrievoudigen

Onderzoek Nutanix: hybride multicloud-adoptie in financiële sector zal verdrievoudigen

Uit het zesde jaarlijkse Enterprise Cloud Index (ECI) onderzoek van Nutanix, leider in hybride multicloud computing, blijkt dat organisaties in de financiële sector verwachten dat er de komende drie jaar drie keer zoveel gebruik gemaakt zal worden van hybride multicloud dan nu het geval is. Zo wordt hybride multicloud het toonaangevende IT-model i1

Dell Technologies: snelgroeiende organisaties verwachten dat AI en GenAI bedrijfstakken zullen transformeren

Dell Technologies: snelgroeiende organisaties verwachten dat AI en GenAI bedrijfstakken zullen transformeren

Twee derde van de Nederlandse organisaties (67%) is ervan overtuigd dat generatieve AI (GenAI) en AI in de toekomst bedrijfstakken aanzienlijk zullen transformeren. Dat blijkt uit het Dell Technologies Innovation Catalyst Research. Bij de snelgroeiende organisaties, die een hoge omzetgroei (+25%) hadden in 2023, denkt 88% dit.

Nutanix: "AI, beveiliging en duurzaamheid stimuleren de modernisering van de IT-infrastructuur in de gezondheidszorg"

Nutanix: "AI, beveiliging en duurzaamheid stimuleren de modernisering van de IT-infrastructuur in de gezondheidszorg"

Nutanix kondigt de bevindingen aan van de zesde jaarlijkse Healthcare Enterprise Cloud Index (ECI). Hierin wordt de voortgang van ondernemingen gemeten met betrekking tot cloud-adoptie in de sector.