Hoe herken ik de cloudproviders die échte waarde leveren?

Cloudtoepassingen zijn goedkoper en minder complex dan de toepassingen die op eigen servers draaien. Dat zorgt ervoor dat CIO’s en hun teams aanzienlijk op tijd én kosten kunnen besparen. Maar als CIO’s niet de echte cloudproviders en -toepassingen van de ‘neppers’ kunnen onderscheiden, gaat die kans voorbij.

Annrai O'Toole

Workday is sinds 2005 toonaangevend in cloudtoepassingen en weet als geen ander dat er geen tovermiddelen bestaan. Applicaties en de onderliggende architectuur moeten van de grond af aan worden opgebouwd om daadwerkelijk een alternatief te zijn voor het traditionele model van on-premise software en onderhoud. Tegenwoordig wordt een grote verscheidenheid aan softwareproducten op de markt gebracht als cloudapplicaties. Er is maar één bewezen architectuurmodel voor Software-as-a-Service (SaaS) dat veel van de problemen van de traditionele manier van software licensing en upgrading wegneemt en dat is multitenancy. Het maakt niet uit welke businesstoepassingen u wenst in te zetten, zorg in ieder geval dat u de juiste vragen stelt aan de cloudproviders die u overweegt in te schakelen. Tien tips voor de eisen die u mag stellen aan uw cloudprovider.

Tip 1: Kies voor multitenancy

Multitenancy zorgt ervoor dat elke klant dezelfde versie van de software gebruikt. Hierdoor loopt geen enkele klant achter wanneer de software wordt bijgewerkt met nieuwe functionaliteiten en innovaties. Het is daarom uitermate belangrijk om te weten of een provider gebruik maakt van een multitenant-architectuur. Een provider moet deze vraag met een eenvoudig 'ja' of 'nee' kunnen beantwoorden en dat kunnen aantonen.

Tip 2: Accepteer geen extra kosten voor updates

Een echte cloudtoepassing is een enkele versie van een computerprogramma dat regelmatig wordt bijgewerkt, en vrijwel gelijktijdig naar alle klanten wordt uitgestuurd. Om het echte kostenvoordeel van de cloud te realiseren, moet de provider alle updates beheren zonder extra kosten.

Tip 3: Leg integratie-issues op het bordje van de provider

Cloudtoepassingen moeten van de grond af aan worden opgebouwd om de kosten, tijd en risico's van integratie met bestaande on-premise- en on-demandtoepassingen te verminderen. Het initiatief voor de integratie moet bij de cloudproviders liggen. Bovendien moeten ze een partner-ecosysteem hebben met zowel gecertificeerde adviseurs als software- en cloudbedrijven met oplossingen die gegarandeerd en gecertificeerd werken met de cloudapplicaties.

Tip 4: Accepteer geen kosten voor configuratiekeuzes

Cloudtoepassingen moeten configureerbaar zijn, zodat uw IT-afdeling geen dure aanpassingen hoeft aan te brengen en eindgebruikers processen zodanig kunnen configureren dat ze aan de specifieke behoeften van de organisatie voldoen. Een configureerbare cloudtoepassing moet een lijst met keuzes in bedrijfsprocessen bevatten die zijn ontworpen om aan de behoeften van elke organisatie te voldoen.

Een van de fabels over SaaS is dat het ‘one size fits all’ moet zijn, omdat de applicatie zich in de cloud bevindt. Dit klopt niet. Echte cloudoplossingen moeten niet alleen configureerbaar zijn voor het bedrijf als geheel, maar ook voor de afzonderlijke bedrijfsonderdelen.

Tip 5: Eis een beveiliging van wereldklasse

Een provider van cloudtoepassingen moet beveiliging en gegevensprivacy kunnen aanbieden die van een hoger niveau zijn dan wat zijn klanten zelf kunnen realiseren, zonder extra kosten. Het gaat hierbij zowel om fysieke beveiliging, netwerk- en toepassingsbeveiliging en beveiliging op gegevensniveau als om volledige back-up en herstel bij rampen. De provider moet voldoen aan op beveiliging gerichte wetten en auditprogramma's. CIO’s moeten hierop een due diligence uitvoeren. Duik erin en zie wat ze daadwerkelijk doen aan gegevensveiligheid en privacy. Teken nooit een contract zonder de referenties van de provider te controleren. De providers die niet toestaan dat u grondig onderzoek doet, zijn de providers die u moet mijden.

Tip 6: Kies voor een krachtige, duurzame architectuur

Een provider van echte multitenant SaaS moet een geavanceerde IT-infrastructuur onderhouden. Hiertoe behoren de datacenters en databases, besturingssystemen, netwerken en opslagsystemen die worden gebruikt om cloudtoepassingen uit te voeren en klantgegevens te beheren. Niet alleen kan een high-performance infrastructuur de kosten- en prestatievoordelen van SaaS ondersteunen, het leidt ook tot minder milieubelasting door lager energieverbruik en verminderde CO2-uitstoot. Honderd klanten die honderd verschillende IT-architecturen gebruiken, dat is aanzienlijk minder efficiënt en leidt tot veel meer milieubelasting dan wanneer die klanten allemaal hetzelfde datacenter delen.

Tip 7: Vraag om voorspelbare kosten

Bij cloudtoepassingen mogen zich geen onverwachte kosten voordoen. De uitrolkosten moeten voorspelbaar zijn en abonnementsprijzen moeten transparant zijn, zonder verborgen kosten. In een echte cloud gebeurt veel meer dan alleen maar het hosten van software. In een echte cloud worden ook nooit kosten in rekening gebracht voor software- en hardwarelicenties. Wat de cloud pas écht lonend maakt, is de grotere voorspelbaarheid van de total cost of ownership. Bij een deugdelijke cloudtoepassing kunnen CIO's nagaan wat de kosten voor de komende vijf jaar zullen zijn. Een dergelijke voorspelbaarheid maakt het budgetproces transparant. Het betekent bovendien dat je geen budgetstrijd meer hoeft te leveren over onverwachte kosten.

Tip 8: Profiteer van snelle uitrol

Omdat cloudtoepassingen geen investeringen vereisen en er geen hardware en software hoeven te worden geïnstalleerd, moeten organisaties cloudtoepassingen werkend en productief kunnen krijgen in een fractie van de tijd die voor on-premise systemen geldt. Vraag om een reële inschatting van de uitroltijd; die zou aanzienlijk korter moeten zijn in vergelijking met wat u verwacht voor het installeren van servers en software op uw eigen locatie.

Tip 9: Houd controle over uw eigen data

Leveranciers van cloudtoepassingen moeten organisaties volledige controle over hun gegevens bieden, ook al bevinden deze zich off-premise. Er mogen geen obstakels of bureaucratische beletsels zijn waardoor bevoegde personen geen gegevens kunnen importeren, exporteren, opschonen en archiveren zonder eerst contact op te nemen met de leverancier. Vraag de cloudproviders om een sandboxversie van de productieomgeving, zodat het projectteam gegevens kan bekijken en analyseren en met functies en configuraties kan experimenteren alvorens tot productie over te gaan. Zij moeten hun klanten bovendien regelmatig auditrapporten verstrekken over de gegevens in hun applicaties.

Tip 10: Concentreer je alleen op de strategische IT-problemen

Echte cloudtoepassingen moeten CIO's en hun teams verlossen van de noodzaak tijd en energie te steken in niet-strategische, back-office IT-activiteiten en softwarecodering. De CIO’s die zich onderscheiden zijn degenen die nauw betrokken zijn bij strategische bedrijfsinitiatieven en de IT-projecten aansturen die deze initiatieven ondersteunen. Ze nemen in hun team mensen op die de cruciale relatie tussen het bedrijf en IT begrijpen en stimuleren. Succesvolle cloudtoepassingen zijn toepassingen die CIO's betere kansen bieden door de obstakels te verwijderen die al jaren deel uitmaken van hun IT-afdelingen.

Annrai O'Toole is Chief Technology Officer Europe bij Workday