Het software-defined datacenter

intel

De groei van de digitale diensteneconomie betekent dat steeds meer organisaties zich richten op de cloud en op architecturen gebaseerd op open standaarden. Met network functions virtualization (NFV) en software-defined networking (SDN) kunnen bedrijven de overstap maken naar een flexibele, intelligente infrastructuur waarin alle functies draaien in virtuele machines en worden beheerd en dynamisch worden verdeeld via orkestratie. Het resultaat is dat organisaties sneller inzichten kunnen afleiden uit data, waardoor ze sneller waarde kunnen creëren - nieuwe winststromen, een verbeterde klantervaring of effectievere marketing.

De druk op IT om on-demand flexibele, kosteneffectieve én veilige diensten te bieden, neemt snel toe. Traditionele methoden voor het ontwerpen en bouwen van datacenters kosten te veel tijd en sluiten niet meer aan op deze veranderende vraag. Organisaties verwachten dat IT in staat is om de beschikbare middelen (zoals compute, storage en networking) bij elkaar te brengen tot één centrale pool die snel en makkelijk toe te wijzen is. Daarbij moeten de kosten omlaag gebracht worden door middel van een verbeterde infrastructuur, meer flexibiliteit en betere processen op het gebied van change management.

Veel grote organisaties hebben de afgelopen jaren een private cloud ingericht, al snel gevolgd door hybride clouds die de voordelen van private en publieke clouds met elkaar combineren. Bedrijven willen dat hun IT wendbaar is en dat ze hun eigen datacenters ontwerpen en exploiteren. Daarbij wordt verwacht dat ze private cloud-diensten leveren die vergelijkbaar zijn met die van vooraanstaande public cloud-providers, zoals Microsoft, Google en Amazon. Maar tegelijkertijd willen organisaties ook in staat zijn om verbinding te maken met publieke clouds.

Uitdagingen voor het traditionele datacenter

Datacenterarchitectuur is geëvolueerd van een structuur die lijkt op een campus-netwerkarchitectuur naar een architectuur die robuuster en efficiënter is. Maar er zijn nog enkele uitdagingen:

 • Bij datacenters is vaak sprake van leverancier-specifieke hardware en software, wat vaak leidt tot het gebruik van bedrijfseigen technologieën in plaats van open industriestandaards.
 • Het tempo waarmee de netwerken van datacenters worden vernieuwd, wordt grotendeels bepaald door de leveranciers van de netwerkapparatuur. Dit kan het tempo van datacenter-innovatie remmen.
 • Mobiele werklasten zijn beperkt door het maximale aantal subnets dat een datacenternetwerk biedt. En dat is weer afhankelijk van het maximale aantal virtuele segmenten of LAN-segmenten.
 • De netwerksystemen in een datacenter vereisen vaak handmatige configuratie, met slechts beperkte ondersteuning door de leverancier, via softwareconfiguratie
 • Bottlenecks in het netwerk verhogen de latency, wat resulteert in tragere responstijden richting de gebruikers

Datacenter trend: van het traditionele naar het software-defined datacenter

Om snel te kunnen reageren op veranderende zakelijke behoeften, hebben organisaties een flexibele infrastructuur nodig. Op dit moment draaien in veel datacenters nogal altijd oudere, vaak op maat gebouwde systemen die qua flexibiliteit en responsiviteit beperkt zijn. IT wordt gevraagd om steeds meer te doen met steeds minder middelen en budget. Daardoor lukt het vaak niet om te voldoen aan de behoeften van ontwikkelaars en zakelijke gebruikers naar echte self-service flexibiliteit. Wat ontbreekt is de mogelijkheid om de operaties binnen het datacenter te optimaliseren om de efficiëntie te verbeteren.

Dankzij servervirtualisatietechnologieën is het mogelijk om abstractielagen (server hypervisors) te creëren waarmee de kenmerken van een fysieke x86 datacenteromgeving (zoals de CPU, netwerkinterfaces en RAM) softwarematig ‘gereproduceerd’ worden. Dit betekent een enorme verschuiving voor datacenter-implementaties omdat het hiermee mogelijk is om alle beschikbare IT-middelen te bundelen tot één flexibel toewijsbare pool. Zo worden de datacenterkosten geoptimaliseerd en wordt het datacenter wendbaarder.

SDI-1-368x615-368x615 Virtualisatie stelt IT ook in staat om workloads te creëren, te verwijderen en binnen en tussen datacenters te verplaatsen met behulp van geautomatiseerde softwaretools en processen die minimale downtime vereisen. Datacenternetwerken gebruiken echter vaak nog steeds standaard, leverancierspecifieke hardware en softwaretechnologieën die vrij complex zijn en afhankelijk zijn van handmatige provisioning. Voor een echt software-defined datacenter, moeten zowel de servers als netwerken gevirtualiseerd worden.

In het software-defined datacenter zorgt softwarematige abstractie voor een virtualisatie van het grootste deel van de componenten, terwijl policygestuurde processen de infrastructuur volledig automatisch beheren. Door het servicemanagement te scheiden van de fysieke infrastructuur, worden datacenters flexibeler dan ooit tevoren. Zo worden traditionele datacenters die zich focussen op de fysieke infrastructuur getransformeerd tot een applicatie- of service-gebaseerde bedrijfsomgeving.

Software-defined datacenters kennen echter nog een aantal uitdagingen:

 • Softwareabstractie kan er voor zorgen dat de complexiteit van datacenter toeneemt, tenzij deze zorgvuldig wordt ontworpen aan de hand van best practices uit de industrie
 • Er zijn nieuwe datacenter provisioning- en monitoringtools nodig
 • Het vraagt vaak om totaal nieuwe processen - van de inkoop van hardware en ontwerp, tot managementtools en de vaardigheden die nodig zijn om problemen op te lossen
 • Dit vergt veelal een verandering in de bedrijfscultuur, de processen, de organisatie en de gebruikt technologie
 • Het datacenter operations team heeft training nodig om te kunnen werken met de nieuwe software-gedefinieerde omgeving

Daar staan echter duidelijke voordelen tegenover:

 • De IT-dienstverlening wordt versneld doordat de tijd die nodig is om nieuwe, omzet genererende toepassingen en diensten op de markt te brengen, aanzienlijk wordt verkort
 • De flexibiliteit wordt verhoogd dankzij gecentraliseerd beheer en infrastructuurorkestratie, waarmee bedrijven in staat zijn om naadloos en kosteneffectief op te schalen
 • Snellere implementatie en efficiënter gebruik van nieuwe bedrijfstoepassingen, die ook makkelijker up-to-date gehouden kunnen worden
 • Organisaties kunnen makkelijker voldoen aan wettelijke vereisten en regels, dankzij meer flexibiliteit en een beter aanpassingsvermogen voor datacenters
 • Het is eenvoudiger om nieuwe datacenters of uitwijklocaties te repliceren en uit te rollen, waar dan ook ter wereld
 • Er zijn betere beveiligingsmogelijkheden, onder andere omdat beveiligingsbeleid tijdens het creëren van een virtuele machine automatisch kan worden gekoppeld aan een applicatieworkload.
 • Ook kan het beveiligingsbeleid fijnmaziger worden toegepast op workload-niveau
 • De lagere latency zorgt voor een betere klantervaring, zowel intern als extern
 • Organisaties kunnen zich moeiteloos aanpassen aan veranderingen in de marktvraag, dankzij een hogere wendbaarheid
 • De provisioningtijd in het datacenter wordt teruggedrongen, er treden minder fouten op bij provisioning en de operationele kosten van het datacenter worden verlaagd dankzij ontwerp en automatisering op basis van best practices
 • Organisaties kunnen zich focussen op kwaliteit en kostenoptimalisatie, dankzij abstractie van de onderliggende hardware (compute, storage en networking)

De toekomst van IT is software-defined

Het leidt geen twijfel dat de toekomst van IT software-defined is. De diensten van het datacenter worden via compute, storage en netwerkomgevingen uitgebreid om IT-as-a-Service te kunnen bieden. Deze nieuwe datacenters kunnen IT automatiseren, de flexibiliteit verbeteren en de operaties en service delivery vereenvoudigen. Software-defined datacenters helpen bedrijven ook bij het implementeren, uitrollen, beheren en updaten van applicaties, waarbij de bedrijfscontinuïteit wordt gegarandeerd. Het gebruik van open standaarden, open netwerkprotocollen en ontwikkeling via open source maakt diepe integratie van de verschillende componenten mogelijk en zorgt ervoor dat deze optimaal met elkaar samenwerken.

Software-defined datacenters zijn een belangrijke volgende stap in de evolutie van datacentercomputing. Bij de meeste organisaties verloopt het transitieproces stapsgewijs, zodat er een continue, stabiele basis blijft voor de bedrijfsvoering. Nieuwe diensten profiteren van de nieuwe mogelijkheden en worden beschikbaar gesteld via of gekoppeld met de cloud. Zo kunnen grote ondernemingen via een zekere en doelgerichte aanpak de overstap maken en zijn ze klaar voor toekomstige groei en om optimaal te profiteren van de nieuwe kansen die bijvoorbeeld big data en het Internet of Things gaan bieden.

Arie de Haan, journalist