De complexe weg naar een perfecte hybrid cloudstrategie

unsplash kantoor

Binnen de cloud-wereld kun je niet meer om het begrip hybrid cloud heen. Het is een sterk groeiende trend. Microsoft becijfert in zijn State of the Cloud Report 2018 dat inmiddels 67% van de bedrijven gebruikmaakt van of plannen heeft voor een hybrid cloud-strategie. Dit percentage zal in de komende jaren sterk toenemen. Toch is niet iedereen enthousiast. Fragmentatie van data, verschillende technieken die specifieke kennis vereisen, kosten die veel hoger uitvallen en ontevreden medewerkers zijn vaak gehoorde klachten van bedrijven met een hybrid cloud-strategie. Zijn deze problemen te voorkomen?

Het is goed om te vermelden dat bedrijven al snel officieel gespro­ken een hybride cloud-strategie toepassen. Wanneer bijvoorbeeld besloten wordt om een deel van de data of werkprocessen naar de cloud te migreren, maar om ook elementen ‘on premise’ te houden, zoals een bedrijf dat kiest voor het gebruik van Office 365, maar daarnaast een eigen server behoudt voor de opslag van verschillende belangrijke data, voldoet al aan de definitie. Van alle bedrijven die aangeven gebruik te maken van een hybrid cloud, maakt 62% gebruik van een combinatie van on premise en off premise resources, zo blijkt uit onderzoek van 451 Research. Het is de vraag in hoeverre deze cloud-strategieën volledig zijn doordacht en ontworpen. Maar datzelfde durf ik te betwijfelen bij meer complexe hybride cloud-structuren, waarbij bedrijven gebruikmaken van de diensten van verschillende cloud-aanbieders.

Onderschatting van ontwerpproces

Aan de basis van de meeste klachten over de hybrid cloud, die helaas talrijk zijn, ligt een onderschatting van het belang van dit ontwerpproces. Voor ieder bedrijf is het belangrijk om een goede inventaris te maken van de systemen die worden gebruikt (zowel hardware als software), hoeveel data worden opgeslagen en verwerkt en welke processen essentieel zijn voor het productieproces voordat de keuze voor een cloud-strategie wordt gemaakt. Sommige bedrijven zullen zwaar steunen op legacy-systemen die (beter) niet naar de cloud gemigreerd kunnen worden, maar die volkomen onmisbaar zijn voor de bedrijfsvoering. Voor dergelijke bedrijven is een beperkte rol voor een public cloud beter geëigend dan een ‘all-in’ strategie, die na verloop van tijd niet haalbaar of veel te duur blijkt. Andere bedrijven kunnen juist wel heel flexibel zijn en voor elk individueel proces op zoek gaan naar de perfecte cloud en zo een zeer complexe hybrid cloud-strategie opbouwen.

Dit laatste vereist een diepe kennis van het huidige cloud-aanbod en inzicht in hoe elke variant zou kunnen worden ingezet voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Tegelijkertijd moet er begrip zijn voor hoe processen met de verschillende producten kunnen worden geoptimaliseerd, hoe gemakkelijk de huidige IT-infrastruc­tuur kan worden geïntegreerd, hoe vendor lock-in kan worden voorkomen en hoe de samenwerking tussen de verschillende clouds verloopt.

Containers kunnen helpen

Voor deze laatste hoofdbrekers vormen container-technologieën als Kubernetes uitkomst. Door met containers te werken, zijn data gemakkelijk overdraagbaar, zowel van on-premise-omgevingen naar verschillende clouds als tussen clouds onderling. Bijkomend voordeel van container-technologieën is, dat het fragmentatie van data en technische barrières tussen verschillende clouds tegengaat. Ondersteunende services voor Kubernetes zijn nu meestal nog niet identiek en dus niet voor 100% één-op-één overdraagbaar van de ene cloud naar de andere, maar de verwachting is dat er in de nabije toekomst meer standaardisatie optreedt. Eigenlijk is het grootste nadeel van Kubernetes op dit moment dat er een gebrek is aan werknemers met de benodigde expertise over Kubernetes. Gelukkig kan tegenwoordig ook worden gekozen voor Kubernetes as a Service, waarbij in-house kennis over Kubernetes niet meer noodzakelijk is.

Hoewel met containertechnologie een groot hoofdpijndossier wordt opgelost, kan het niet alle mogelijke problemen van een hybrid cloud-strategie wegnemen. Zo is een veelgehoord probleem bij de invoering van welke cloud-strategie dan ook een gebrek aan draagvlak bij de werknemers. Vaak is de IT-afdeling volledig aan boord, maar de mensen die in hun dagelijks werk ineens met de cloud moeten werken in plaats van met hun oude vertrouwde lokale servertje, komen nogal eens in opstand. Om dit probleem voor te zijn, is het van essentieel belang om werknemers en andere belanghebbenden vanaf een vroeg stadium te betrekken bij het veranderproces. Wanneer stakeholders het idee hebben dat hun zorgen en bezwaren gehoord zijn en worden geadresseerd, kan dit het verschil maken tussen een kansloze en een succesvolle cloud-migratie.

Gebrek aan overzicht

Een andere issue die vooral speelt wanneer gekozen wordt voor een complexe hybride cloud-structuur, is overzicht. Dit uit zich in verschillende vormen. Bijvoorbeeld in een onoverzichtelijke situatie van de kosten, doordat verschillende services de diensten op verschillende manieren factureren. Ook bieden verschillende cloud-aanbieders hun eigen specifieke integratie-tool. Een gevaar hierbij is dat verschillende werknemers kennis hebben over hun ‘eigen’ cloud tool en dat er niemand is die het fijne weet van alle verschillende tools.

Een derde issue die zich voor kan doen bij complexe hybrid cloud-structuren is de grote hoeveelheid aan nieuwe features die dagelijks worden gepresenteerd. Hoewel vooraf wellicht een weloverwogen keuze is gemaakt welke cloud service voor welk doeleinde wordt afgenomen, gooien nieuwe features al snel roet in dit gestructureerde eten. Wanneer bedrijven zich (te) gemakkelijk laten verleiden door nieuw aanbod, zul je al snel een situatie krijgen waarbij verschillende clouds dezelfde functies bieden en dat er dus dubbel wordt betaald voor iets dat eigenlijk maar één keer nodig is. Het is dan ook van groot belang dat er iemand verantwoordelijk is voor ‘het grote overzicht’, die weet welke diensten bij wie worden afgenomen en welke nieuwe features worden aangeschaft. Momenteel is dat nog een lastige taak, omdat elke vendor zijn eigen manier bedenkt om een bepaalde klantenvraag te tackelen en er geen sprake is van uniformiteit. De verwachting is echter dat ook hier in de komende jaren een sterke mate van standaardisatie zal worden doorgevoerd, wat het makkelijker maakt om goed overzicht te houden.

Alles bij elkaar kunnen we concluderen dat de weg naar gemak en flexibiliteit - waarden die de hybrid cloud absoluut kan bieden - een behoorlijk ingewikkelde en langdurige is. Gelukkig hoeven bedrijven het wiel niet zelf uit te vinden en kunnen zij zich laten bijstaan door professionals die dagelijks met dit bijltje hakken.

Bert Stam is Sales Director Northern Europe bij Rackspace