Datacenters onmisbaar voor openbaar vervoer

De Rijswijkse datacenterspecialist All IT Rooms bestaat tien jaar. In het kader van deze mijlpaal gaan we in gesprek met een drietal klanten en vragen HTM, ProRail en Railcenter naar hun ervaringen.

“HTM moest in 2010 vertrekken uit een datacenter dat wij huurden bij KPN. Daarom is toen besloten een eigen serverruimte te laten bouwen om onze ICT-voorzieningen te huis­vesten. Hiervoor hebben we All IT Rooms ingeschakeld. Het bedrijf heeft dit jaar een tweede datacenter voor ons gerealiseerd, dat als back-up dienst doet”, zegt Hans Rosenmuller, ICT Manager bij HTM Personenvervoer.

“All IT Rooms heeft voor ons daarnaast allerlei andere projecten uitgevoerd. Zo heeft het bedrijf verschillende technische ruimtes gerealiseerd en de UPS-systemen van de Randstad­Rail vernieuwd. Een opvallend project was de verbouwing van ons 900 vierkante meter grote kantoorpand in Den Haag. Alle bouwkundige, elektrotechnische en klimaattechnische werkzaamheden zijn uitgevoerd door All IT Rooms. Ondanks dat dergelijke projecten niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoren, is ook dit project zeer goed verlopen.”

Blussysteem bewijst zich

Richard van Son, projectleider bij All IT Rooms: “Onlangs hebben we het tweede datacenter (de back-up) van HTM in Den Haag opgeleverd. Het datacenter is uitgerust met een brand­detectie en automatisch gasblussysteem. Een dergelijk systeem is in feite een verzekering: je hoopt hem nooit nodig te hebben, maar je kan ook niet zonder en dat bleek maar weer eens. Het blussysteem heeft zich korte tijd later al moeten bewijzen, toen brand ontstond in een oude switch in het datacenter.”

Rosenmuller voegt toe: “Deze switch was al langer niet meer in gebruik, maar was door één van onze partners niet uit het datacenter verwijderd. Zonder het blussysteem had deze brand al snel kunnen uitmonden in een grootschalig incident, terwijl de schade nu beperkt bleef tot slechts één stukje hardware.”

Twaalf datacenters moderniseren

ProRail is eveneens al jaren klant. “Wij zijn sinds 2008 klant bij All IT Rooms, dat toen een aanbesteding heeft gewonnen voor het moderniseren van twaalf bestaande datacenters voor verkeersleidingsposten verspreid over Nederland”, legt John van de Langkruis, Ketenbeheerder Housing bij ProRail, uit.

All-IT-Rooms-ProRail-Kijfhoek-09-200x300 “Deze serverruimten zijn flink op de schop gegaan. Zo is een koude straat aangebracht, is een nieuwe verhoogde vloer geplaatst en zijn de elektrotechnische voorzieningen en de klimaatbeheersing volledig vernieuwd. Eigenlijk is er in de bestaande situatie een volledig nieuw datacenter gerealiseerd. Dit was een flinke uitdaging, vooral omdat de serverruimten apparatuur bevatten die van cruciaal belang zijn voor de aansturing van treinen. Downtime van de apparatuur was daarom geen optie. Het treinverkeer mocht absoluut niet verstoord worden. Dit bracht uiteraard allerlei technische en logistieke uitdagingen met zich mee.”

“Niet alle werkzaamheden kunnen zonder overlast worden uitgevoerd. Aangezien de concentratie van onze verkeersleiders van groot belang is voor de veiligheid op het spoor, konden werkzaamheden die hinder veroor­zaken alleen worden uitgevoerd als er geen treinverkeer was. Aangezien deze momenten door de grote drukte op het Nederlandse spoor zeer beperkt zijn, leverde ook dit uitdagingen op.”

Rangeerterrein Kijfhoek

“In 2015 is een dertiende datacenter aan dit rijtje toegevoegd: de serverruimte op rangeerterrein Kijfhoek tussen Barendrecht en Dordrecht. Nadat we met een aantal ICT-storingen werden geconfronteerd, heeft onderzoeks­bureau Gartner onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van onze ICT-voorzieningen. Alle datacenters bleken op orde, met uitzon­dering van het datacenter op rangeerterrein Kijfhoek. Dit was geen verrassing, aangezien met uitzondering van Kijfhoek sinds 2008 alle datacenters van ProRail waren gerenoveerd.”

“All IT Rooms heeft binnen dit project niet alleen het datacenter vernieuwd, maar ook in belangrijke mate een adviesrol vervuld. Erg prettig hierbij was dat het bedrijf door zijn uitgebreide ervaring met onze organisatie goed bekend is met onze strenge voorschriften, waardoor we snel tot een concreet plan konden komen om de problemen aan te pakken”, zegt Van der Langkruis. “Ondanks de vele uitdagingen, zijn de projecten altijd goed verlopen. Geen enkele trein heeft hinder onder­vonden van de uitgevoerde werkzaamheden.”

Testcentrum voor ERTMS

Railcenter, het opleidingsinstituut, kennis­centrum en test- en simulatiecentrum van de railinfra, is eveneens klant bij All IT Rooms. “In ons nieuwe pand in Amersfoort is een data­center gerealiseerd, dat wordt ingezet als testcentrum voor het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Dit nieuwe Europees veiligheidssysteem voor het spoor zorgt dat treinen binnen de Europese Unie van land naar land kunnen rijden zonder van veiligheidssysteem te hoeven wisselen”, legt Albert Holtrust, manager bij Railcenter, uit.

“In het testcentrum wordt apparatuur die in treinen wordt geplaatst getest om de werking van het ERTMS te simuleren en de compati­biliteit van de apparatuur met dit systeem te testen. Deze apparatuur wordt door de fabrikanten aangeleverd in dezelfde kasten die uiteindelijk in treinen zullen worden geplaatst. Om de systemen te testen in de configuratie en opstelling die ook in de praktijk wordt ingezet, worden deze kasten in zijn geheel in ons datacenter geplaatst. De serverruimte is daarom voorzien van extra grote 19” racks die dit mogelijk maken.”

Extra koude straat

Het datacenter wordt de komende tijd uitgebreid, waarbij het testcentrum wordt voorbereid om ook de inzet van ERTMS op de Hogesnelheidslijn (HSL) te kunnen simuleren en testen. All IT Rooms plaatst hierbij een extra rack in een koude straat opstelling in het datacenter, waarvoor alle benodigde voorzieningen tijdens de initiële bouw al zijn gerealiseerd.

All IT Rooms Railcenter-01

Holtrust: “De flexibiliteit van All IT Rooms is erg fijn. Zo zijn wij kort na de realisatie van ons datacenter geconfronteerd met een storing in het koelsysteem, waardoor de temperatuur in het datacenter te hoog opliep. Ondanks dat wij toen nog geen onderhouds- of monitorings­contract hadden gesloten met All IT Rooms, heeft de partij direct geschakeld om dit incident op te lossen. Zo is onder andere tijdelijke noodkoeling geplaatst om de temperatuur in het datacenter ondanks de storing op peil te kunnen houden. Pas in een later stadium zijn we om de tafel gaan zitten om dit financieel af te handelen.”

Continuïteit leveren

Ronald Kok, directeur van All IT Rooms, voegt toe: “Bij dergelijke incidenten moet een klant gewoon geholpen worden, ook als dit niet contractueel is vastgelegd. De impact van dergelijke problemen kan enorm zijn, waardoor het van belang is direct te handelen. Wij leveren niet zo zeer een faciliteit op, maar juist continuïteit. Hiervoor is het van belang klanten direct te hulp te schieten, juist in onverwachte situaties.”

Om de continuïteit van de datacenters te garanderen, maken HTM, ProRail en binnenkort ook Railcenter gebruik van All-BaaS, een service en monitoringsdienst van All IT Rooms. Vanuit het hoofdkantoor van All IT Rooms in Rijswijk worden de serverruimten 24x7 in de gaten gehouden, zodat signalen die kunnen duiden op problemen vroegtijdig worden opgemerkt. Dit maakt het mogelijk direct in te grijpen en storingen zo snel mogelijk te verhelpen of zelfs te voorkomen.

Wouter Hoeffnagel is journalist

Dossiers