Brancheorganisatie CompTIA breidt uit naar Nederland 

Organisatie certificeert ICT-professionals bij bedrijven, channel en overheden

Wie denkt met tientallen jaren ervaring in de ICT-sector alles gezien en gehoord te hebben, kan bedrogen uitkomen. Zo blijkt in de sector al bijna veertig jaar een branchevereniging te bestaan die technologiebedrijven bijstaat bij het delen van kennis en ervaring rond een hele reeks hete hangijzers, waaronder het latente gebrek aan voldoende instroom van nieuwe medewerkers. CompTIA is een wereldwijd actieve   associatie van technologiebedrijven, maar ook een van de best bewaarde geheimen. Voor de Benelux komt daar nu verandering in. CompTIA start ook in onze streken met een open, leveranciersonafhankelijke community.

Het is CompTIA's missie de IT-industrie te versterken door bedrijven te laten groeien en bekwaam technisch personeel op te leiden. De leden variëren van Fortune 500-bedrijven, zoals Microsoft, Apple en Google, tot kleine technische dienstverleners die de implementatie en het beheer van technologie ondersteunen. De door leden gerunde communities van CompTIA vormen de bouwstenen van hun op de industrie gerichte initiatieven, onderwijs, onderzoek en programma’s. De snelle groei van de ICT-sector wordt gevoed door innovatieve bedrijfsoplossingen die gebruikmaken van de nieuwste opkomende technologieën, zoals slimme gebouwen/steden, SaaS, blockchain, cybersecurity, nieuwe bedrijfsmodellen en een sterke ondernemerscultuur.

Nancy Hammervik, Executive Vice-President Industry Relations van CompTIA: “Dit is een geweldige kans voor leveranciers van ICT-diensten en -producten om deel uit te maken van een boeiende, nieuwe technologie-community voor de Benelux. Als brancheorganisatie kijken we uit naar het werken met technische professionals in de regio om de toekomst van onze industrie vorm te geven.”Hammervik was in Nederland tijdens het recent gehouden ISE-evenement (Integrated Systems Europe) om de CompTIA-plannen te onthullen voor een open, leveranciersonafhankelijke community die volledig gericht is op de behoeften in de Benelux. Die gemeenschap moet bedrijven helpen succes te boeken in een tijd waarin veranderingen sneller gaan dan ooit.

350.000 certificaten

Nancy_Hammervik_Headshot-2014-High-Res2-227x300 Nancy Hammervik van CompTIA: “Als brancheorganisatie kijken we uit naar het werken met technische professionals in de regio om de toekomst van onze industrie vorm te geven.”

De basis voor CompTIA werd bijna veertig jaar geleden gelegd, toen de verkoop en levering van computerapparatuur en software steeds vaker verliep via het indirecte afzetkanaal. De dealers hadden behoefte aan een basistraining in de technische ondersteuning van hun producten en wilden als proeve van bekwaamheid hun vaardigheden vastleggen via een certificeringsprogramma.

Volgens Nancy Hammervik werd een goudmijn aangeboord toen de Amerikaanse overheid een CompTIA-certificaat ging vereisen van haar ICT-toeleveranciers. Per jaar verstrekt de organisatie ruim 350.000 certificaten. “Het feit dat we ICT-professionals vendor-onafhankelijk certificeren, verklaart een groot deel van ons succes”, aldus Hammervik.

Certificaat voor drones

“Naast het nog altijd meest verkochte certificaat CompTIA A+ leveren we Network+ en Security+. Nieuw in ons gamma zijn de certificaten voor cloud-toepassingen en cybersecurity analysis en penetration testing.”

“Die laatste zijn behoorlijk omvangrijk, omdat een ’pentest’ zich vanuit twee gezichtspunten laat uitvoeren: vanuit de criminelen, aangeduid als Blackhats, en vanuit de verdedigers, de Whitehats. Doordat we als organisatie geen winst nastreven, waren we vanaf het begin in staat geld te steken in het verzamelen en delen van technologiekennis. Wij blijven vooroplopen in het helpen van solution providers bij het inrichten en uitvoeren van hun dienstverlening om zo te opereren als Managed Services Providers. We staan echter ook open voor certificeringen van activiteiten in geheel nieuwe sectoren met een sterke IT-invloed. In de VS bijvoorbeeld bestond er tot voor kort nauwelijks een vorm van regulering voor bedrijven actief met drones. Wij leveren daar nu een certificaat voor.”

Aangesloten leden

In de beginjaren richtte de brancheorganisatie zich voornamelijk op de leden, waarvan zo’n 2.000 behoren tot de wereldwijd opererende ICT-organisaties. Van hun medewerkers zijn er ongeveer 40.000 actief met de diensten en sessies voor kennisdelen van de brancheorganisatie. Terwijl die met de certificeringsactiviteiten 95 procent van de inkomsten genereert, zijn de bijdragen van de aangesloten leden goed voor de resterende vijf procent. Het geld wordt onder meer geïnvesteerd in het faciliteren van de diensten ten behoeve van de aanwas van nieuwe participanten die geen lid zijn, maar wel via de brancheorganisatie informatie vergaren of van gedachten willen wisselen met andere bedrijven op congressen of tijdens netwerkbijeenkomsten. Via de site hebben zich wereldwijd 180.000 individuen gemeld voor het gratis lidmaatschap.

Om die samen met de reguliere leden in staat te stellen autonoom en afgestemd op gemeenschappelijke thema’s informatie te delen, zijn er vanuit CompTIA zogeheten ‘communities’ gestart. De eerste richt zich vooral op het samenstellen en delen van praktische richtlijnen, de zogeheten ’best practices’. Verder zijn er communities actief op het gebied van Technology, Managed Services, Workforce, Services, Emerging Technology en Future Leaders.

Hammervik weet te vertellen dat de laatstgenoemde gemeenschap aanvankelijk als ‘de Millenniums’ werd aangeduid. De leden wilden van naam veranderen, omdat zij als demografische populatie inmiddels al de hete adem van de volgende generatie in hun nek voelen: de Generatie Z (GenZ). De indeling in doelgroepen speelt ook een rol bij de opsplitsing van de Workforce-community in de Verenigde Staten, waarvan er een zich specifiek richt op vrouwen in de ICT-sector en de ander participanten trekt vanuit hun etnische identiteit, zoals African-Americans en Hispanics.

Strikte voorwaarden

Het community-lidmaatschap van CompTIA is zich inmiddels als een olievlek aan het verspreiden. Na de Verenigde Staten volgden er groepen in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en nu dus ook in de Benelux. Hier waren er al langer verschillende partijen actief met certificaten zoals het trainingsinstituut Computrain, softwaredistributeur Portland, TPEX (videovergaderdiensten) en SolarWinds MSP (Managed Services-adviseur).

Benelux Meeting IMage 15 Jim Hamilton van CompTIA: “Een nieuwe regio moet zich kenmerken door een sterke aanwezigheid van technologiebedrijven, de mogelijkheid om in het Engels te communiceren, een sterke economie en een stabiele overheid.”

Hoewel de ledenraad van de brancheorganisatie het aantal communities graag ziet uitbreiden, is die groei wel aan strikte voorwaarden gebonden. De Canadees Jim Hamilton is als Vice President verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Members Communities. Hij vertelt dat een nieuwe regio zich moet kenmerken door een sterke aanwezigheid van technologiebedrijven, de mogelijkheid om in het Engels te communiceren, een sterke economie en een stabiele overheid.

De Benelux ziet hij als het bruggenhoofd voor Noord-West Europa; een plek die voor community-leden makkelijk te bereiken is vanuit Duitsland of Scandinavië. De genoemde criteria verklaren waarom er bij de CompTIA-organisatie aarzeling bestaat tegen uitbreiding in andere werelddelen. In Azië lopen diverse landen met hun ICT-industrie voor op Europa. Maar in die regio wordt aan de onafhankelijkheid van een community ten opzichte van de leveranciers minder zwaar getild, terwijl de invloed van de overheid soms ook in strijd is met het neutrale karakter van de brancheorganisatie.

Benelux-bijeenkomst

Op de eerste community-bijeenkomst in Nederland kwamen zestig mensen af. De sessie vond plaats in Amsterdam tijdens de ISE-beurs. Daar staan weliswaar voornamelijk partijen uit de imaging- en AV-sectoren, maar het internationale karakter van het event sluit goed aan op dat van CompTIA. De aanwezigen brachten een aantal thema’s in, waarvan men vond dat de brancheorganisatie hen daar wellicht bij kon helpen, waaronder de onvermijdelijke Brexit, gebrek aan instroom van nieuwe ICT-medewerkers, cybersecurity, en de convergentie van nieuwe technologie als AI, IoT en andere vormen van ’ambient computing’.

De aanwezige CompTIA-functionarissen legden de aanwezigen alvast een overzicht van de vooruitzichten van de ICT-industrie voor 2019 voor, dat geheel was onderbouwd met recente marktdata. Rest nog te vermelden dat de activiteiten binnen de Nederlandse community zullen worden gecoördineerd door de Zuid-Afrikaanse Estelle Johannes. Zij heeft vanuit Schotland ook de CompTIA-gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk en een van de technologie-communities onder haar hoede.

Fred Franssen is journalist