24/7 monitoring helpt de beschikbaarheid van het datacenter te verhogen

3

Zowel de gemeente Utrecht, kennisinstituut Deltares als groot­handel in kamer- en tuinplanten Hamiplant zijn al jaren klant bij All IT Rooms. De partijen maken alle gebruik van de 24/7 monitorings­dienst voor datacenters All-BaaS van All IT Rooms. Wat zijn de mogelijkheden van deze dienst en waarom kiezen de gemeente Utrecht, Deltares en Hamiplant ervoor de monitoring van hun datacenters uit te besteden?

Het datacenter is voor veel bedrijven van groot belang voor de bedrijfsvoering. Zo draaien er allerlei kritieke bedrijfsapplicaties, waardoor downtime de bedrijfsvoering ernstig kan verstoren. Monitoring is van cruciaal belang om afwijkingen tijdig op te merken en preventief onderhoud mogelijk te maken, zodat eventuele problemen worden opgelost voordat zij tot downtime leiden.

Door de bomen het bos niet meer zien

Het monitoren van een datacenter is echter geen eenvoudige klus. “In veel datacenters is sprake van een wildgroei aan sensoren, waardoor een enorme hoeveelheid data wordt verzameld en beheerders door de bomen het bos niet meer zien. Het is echter juist de kunst om op de juiste plekken te monitoren, zodat bruikbare inzichten ontstaan en een overdaad aan data wordt voorkomen”, aldus Koen Terwijn, bij All IT Rooms verantwoordelijk voor de monitoring. “Daarnaast moet een datacenter 24/7 worden gemonitord, ook buiten kantooruren. Dit vraagt veel van personeel en kan dan ook problemen opleveren. All IT Rooms neemt de monitoring volledig uit handen en biedt de garantie dat alarmmeldingen tijdig worden opgepakt.”

“Data verzamelen is één ding, maar met deze gegevens daadwerkelijk iets doen is een tweede. We zien in de praktijk dat veel klanten allerlei gegevens over hun datacenter verzamelen, maar moeite hebben deze data te interpreteren en hier bruikbare inzichten uit te destilleren. Hoe kan je bijvoorbeeld op basis van historische gegevens bepalen welke instellingen voor de klimaatvoorziening het beste gehanteerd kunnen worden? All IT Rooms kan hierbij helpen door monitoring te combineren met onze technische kennis van datacenters, waardoor wij deze gegevens voor klanten kunnen interpreteren en kunnen helpen het datacenter te optimaliseren”, aldus Ronald Kok, directeur van All IT Rooms. “Omdat wij voor veel klanten hun datacenter monitoren, kunnen wij de prestaties van de datacenters onderling goed vergelijken en op die manier zorgen wij voor een continue optimalisatie van de gemonitorde datacenters.”

‘All-BaaS heeft zijn waarde al meerdere keren bewezen’

Het kennisinstituut voor water en onder­grond Deltares is één van de klanten die voor All-BaaS heeft gekozen. “Wereldwijd werkt Deltares aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens en milieu in delta’s, kustregio’s en rivier­gebieden. Hierbij wordt veel gebruik­gemaakt van modelsimulaties in het eigen datacenter. Deltares, al klant bij All IT Rooms sinds 2008, beschikt over een tweetal datacenters: ons hoofddatacenter en een uitwijklocatie”, zegt Han van Veldhuizen, ICT-manager bij Deltares.

“Ons uitwijkdatacenter wordt al lange tijd gemonitord door All IT Rooms. Gezien onze positieve ervaringen met All-BaaS hebben wij All IT Rooms gevraagd ook de monitoring van het hoofddatacenter op zich te nemen. Beide datacenters worden dus door één partij gemonitord, waardoor wij één aanspreekpunt hebben en zelf naar de monitoring geen omkijken hebben”, aldus Van Veldhuizen. “All-BaaS heeft zijn waarde al meerdere keren bewezen. Zo hebben we enige tijd geleden in een weekend te kampen gehad met een storing in ons datacenter. Deze is direct door All IT Rooms opgemerkt, waarna wij een belletje kregen en korte tijd later een monteur op de stoep stond. Dankzij dit snelle handelen is de impact beperkt gebleven.”

‘We hebben naar de monitoring zelf geen omkijken’

Ook de groothandel in tuin- en kamer­planten Hamiplant uit Honselersdijk maakt gebruik van All-BaaS. Het bedrijf is in heel Europa actief en bedient verschil­lende grote klanten, waaronder tuincentra, bouw­markten en supermarkten. “All IT Rooms heeft in 2010 bij de verhuizing naar ons huidige pand voor ons een nieuw datacenter gebouwd. Deze locatie wordt sinds 2015 door All IT Rooms 24/7 op afstand gemonitord, waardoor wij de zekerheid hebben dat problemen direct worden opgemerkt”, vertelt Jordy Willekens, systeembeheer en ICT-manager bij Hamiplant.

Ongeveer 160 werknemers zijn in dienst bij Hamiplant. Zij zijn in hun werkzaamheden in belangrijke mate afhankelijk van IT. “Indien ons datacenter onbereikbaar is, kunnen onze medewerkers bijvoorbeeld geen orders van klanten meer ophalen waardoor het leveringsproces tot stilstand komt. In ons hoogseizoen kan dit leiden tot miljoenen euro’s schade en verlies van klanten. Downtime is dus simpelweg geen optie. Door de monitoring van ons datacenter uit te besteden, weten we zeker dat de beschikbaarheid van onze ICT-voorzieningen continu wordt bewaakt.”

2-615x346

“We zijn op dit moment bezig onze datacenterapparatuur te moderniseren. Doordat nieuwe hardware aanzienlijk krachtiger is, kunnen we het aantal racks in ons datacenter terugdringen. Dit helpt het energieverbruik van de IT-voorzieningen in belangrijke mate te verminderen. Niet alleen hoeft geen energie meer te worden geleverd aan de uitgefaseerde racks, ook wordt minder warmte gegenereerd en hoeven de koelinstallaties minder hard te werken. All-BaaS helpt ons in dit proces. Niet alleen kunnen wij via historische gegevens inschatten welke besparing een bepaalde maatregel kan opleveren, ook kunnen wij nauwkeurig de effecten van doorgevoerde maatregelen monitoren”, aldus Willekens.

Energiebesparing door de temperatuur in het datacenter te verhogen

De gemeente Utrecht heeft de monitoring van zijn datacenters eveneens uitbesteed aan All IT Rooms. “De gemeente Utrecht beschikt op dit moment over twee data­centers: een hoofdlocatie en een uitwijk­datacenter. Onze uitwijklocatie draait sinds 2009 en wordt sinds een paar jaar door All IT Rooms gemonitord. All-BaaS helpt ons niet alleen de continuïteit van het data­center te bewaken, maar ook de werking van het datacenter te optimaliseren”, stelt John van Weerden, Team coördinator Infra Beheer bij gemeente Utrecht.

“Dit levert ons interessante inzichten en mogelijkheden op. Zo zijn we op dit moment verouderde apparatuur in het datacenter aan het vervangen door moderne apparatuur, die bij een hogere temperatuur kan opereren. De temperatuur in het datacenter kan hierdoor op termijn worden verhoogd, waardoor wij op de energie­kosten kunnen besparen. All-BaaS helpt ons de mogelijkheden op dit gebied te onderzoeken en nu alvast voorbereidingen te treffen voor deze verandering.”

“Daarnaast bieden wij aan een aantal externe partijen waaronder (semi-)overheidsdiensten colocatie aan in onze datacenters. Ook voor deze externe klanten is de beschikbaarheid van de datacenters uiteraard van cruciaal belang. All-BaaS geeft ons de zekerheid dat eventuele problemen vroegtijdig worden opgemerkt, zodat direct kan worden ingegrepen. De dienst ontzorgt ons hiermee in belangrijke mate”, vertelt Van Weerden. “Op termijn willen we daarom mogelijk ook de monitoring van ons primaire datacenter aan All IT Rooms uitbesteden.”

Wouter Hoeffnagel is journalist

Dossiers