API’s helpen IT-afdeling om te vormen van kostenpost naar ‘drijver van waarde’

Bedrijven willen data, applicaties en apparaten in toenemende mate met elkaar integreren. Dat blijkt in de praktijk echter nog een flinke uitdaging te zijn, onder meer door de aanwezigheid van legacy-applicaties en -systemen. Het Anypoint Platform van MuleSoft helpt hierbij en maakt het mogelijk snel en eenvoudig API’s en integraties te bouwen om alle mogelijke databronnen met elkaar te verbinden. Regional Vice President Northern Europe Bianca van Dulmen en oprichter Ross Mason van MuleSoft leggen uit hoe dit platform precies werkt.

Het integreren van data, applicaties en apparaten kan grote voordelen opleveren. Zo kunnen organisaties data uit verschillende bronnen combineren voor rapportage- en analysedoeleinden en op basis van bepaalde foutmeldingen geautomatiseerde acties ondernemen. Ook is het mogelijk microservices aan elkaar te knopen tot één grote complexe bedrijfsapplicatie, wat de ontwikkeling van dergelijke applicaties vereenvoudigt.

Steeds meer

Bianca van Dulmen

Het realiseren van dergelijke integraties is echter niet eenvoudig. Al was het maar omdat bedrijven gebruikmaken van steeds meer applicaties. Sommige toepassingen worden in de cloud gehost, terwijl andere weer in een on-premise datacenter zijn ondergebracht. Ook neemt het gebruik van mobiele apps en Internet of Things (IoT) toepassingen binnen bedrijven toe.

“Het integreren van meerdere applicaties is een uitdaging. Indien deze in verschillende omgevingen zoals een cloud-omgeving én een on-premise omgeving worden gehost, wordt deze uitdaging alleen maar groter. Dergelijke hybride omgevingen zijn echter wel de trend. Het integreren van applicaties, data en apparaten is in de afgelopen jaren dan ook aanzienlijk complexer geworden”, aldus Mason.

Als we naar de toekomst kijken, lijkt deze uitdaging de komende jaren steeds complexer te worden. Van Dulmen voegt toe: “Trends als machine learning en automatisering maakt de noodzaak om applicaties, data en devices te integreren alleen maar groter. Dergelijke trends kunnen niet zonder connectiviteit. De juiste applicaties en apparaten moeten met elkaar kunnen ‘praten’.”

Snel verbinden

Mason: “Met het Anypoint Platform helpt MuleSoft klanten met integratietrajecten. Het platform levert gebruikers tools en applicaties om apparaten en data snel met elkaar te verbinden. Dit levert flinke winst op en kan projecten aanzienlijk versnellen. Wie bijvoorbeeld klantgegevens uit het mainframe wil opvragen, moet hiervoor uiteraard eerst een verbinding met het mainframe opzetten. Dit is een kostbaar en tijdrovend project, dat – gebaseerd op mijn ervaring – traditioneel zo maar dertig tot veertig weken in beslag kan nemen. Indien voor een ander project dezelfde klantgegevens uit het mainframe nodig zijn, moet deze verbinding doorgaans opnieuw worden opgezet. Dit proces is zeer inefficiënt en zorgt dat veel tijd verloren gaat.”

“Met het Anypoint Platform biedt MuleSoft een op API’s gebaseerde aanpak voor het integreren van applicaties, data en apparaten. Hierbij wordt in een Application Programming Interface een strategie vastgelegd om verbinding te maken met een bepaalde locatie, hier data op te vragen en deze op een gestructureerde wijze beschikbaar te maken. Deze API kan vervolgens worden hergebruikt als een bouwblok en worden gedeeld met derde partijen”, aldus Mason. “Het platform stelt de IT-afdeling hierdoor in staat de business een herbruikbaar stukje software te leveren waarmee zij niet alleen hun huidige project kunnen uitvoeren, maar ook toekomstige projecten sneller kunnen realiseren. Daardoor kan de business veel sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen.”

Sneller innoveren

Deze flexibiliteit is van groot belang met het oog op het snel veranderende landschap waarmee bedrijven tegenwoordig te maken hebben. Van Dulmen licht toe: “De markt waarin bedrijven actief zijn is zeer concurrerend geworden. Zo wordt nagenoeg iedere markt momenteel in belangrijke mate verstoord door nieuwkomers. We zien dat onze klanten moeite hebben deze nieuwe spelers bij te benen, laat staan voor te blijven. Het Anypoint Platform helpt hen sneller te innoveren.”

IT is inmiddels dusdanig in het bedrijfsleven verweven, dat ieder bedrijf op termijn een software- of IT-bedrijf wordt. Het is dan ook opvallend dat de IT-afdeling binnen veel bedrijven nog steeds wordt gezien als een kostenpost en niet als een – zeg maar – ‘drijver van waarde’. “Dit komt vooral doordat IT-afdelingen niet worden erkend voor de toegevoegde waarde van de IT-projecten die zij realiseren. De business kan uitsluitend de opbrengst van een bepaald project meten, maar niet zo zeer de specifieke waarde van de IT-componenten binnen dit project. Dit terwijl IT tegenwoordig bij veel projecten de sleutel tot succes in handen heeft”, aldus Mason.

Bouwblokken

Ross Mason

API’s geven IT-afdelingen de mogelijkheid integraties onder te brengen in bouwblokken die in andere projecten te hergebruiken zijn. “Dit kan de wijze waarop de business de IT-afdeling ziet veranderen en het imago van IT-afdelingen transformeren van kostenpost naar drijver van waarde. Door API’s te ontwikkelen en beschikbaar te stellen creëren IT-afdelingen een zogeheten applicatienetwerk: een netwerk van API’s waar de business gebruik van kan maken om waarde te creëren. We verwachten dat bedrijven in de toekomst steeds meer gebruik gaan maken van API’s om hun flexibiliteit en innovatiesnelheid te vergroten.”

Van Dulmen geeft een praktijkvoorbeeld om de toegevoegde waarde van een dergelijk platform te illustreren: “Een van onze klanten is een multinational die in een groot aantal landen actief is. Het bedrijf is in belangrijke mate gegroeid door overnames van concurrenten, waardoor binnen de organisatie veel verschillende legacy-systemen aanwezig zijn. Om de hoeveelheid up- en cross-sells binnen de organisatie te vergroten, is het van belang deze systemen met elkaar te verbinden. API’s helpen dit proces te stroomlijnen. Met behulp van één enkele API kunnen de verschillende vestigingen van onze klant data doorzetten naar het gecentraliseerde systeem op het hoofdkantoor, zonder dat hiervoor op maat een integratie hoeft te worden ontwikkeld”, aldus
Van Dulmen.

Microservices

Het Anypoint Platform kan ook worden ingezet om de ontwikkeling van omvangrijke en complexe softwareprojecten te vereenvoudigen en te versnellen. “Organisaties kunnen ervoor kiezen verschillende functionaliteiten van een applicatie door verschillende teams te laten ontwikkelen als microservices.
Een microservice is in feite een stukje code dat als een onafhankelijke applicatie draait. Deze microservices kunnen vervolgens met behulp van API’s van het Anypoint Platform aan elkaar worden geknoopt”, legt Mason uit.

“Deze ontwikkelaanpak biedt grote voordelen. Zo kunnen verschillende teams onafhankelijker van elkaar werken, aangezien de functionaliteit die zij bouwen als losstaande service opereert en dus niet tot nauwelijks afhankelijk is van andere microservices. Daarnaast kunnen microservices worden hergebruikt. Heeft een team dus eerder een chatfunctionaliteit ontwikkeld voor een applicatie? Dan hoeft deze functionaliteit voor een later project niet opnieuw te worden ontwikkeld en kan de microservice worden hergebruikt.”

Hosten

Doordat functionaliteiten onafhankelijk van elkaar opereren, kunnen deze microservices op verschillende locaties worden ondergebracht. Zo kan een bedrijf ervoor kiezen een microservice die toegang heeft tot klantgegevens onder te brengen in de on-premise omgeving, terwijl een minder kritiek element in de public cloud wordt gehost. “Dit geeft klanten veel flexibiliteit en keuzevrijheid”, aldus Van Dulmen. “Klanten bepalen zelf waar zij welk onderdeel willen hosten.”

Wie ervoor kiest op deze manier microservices of verschillende applicaties met elkaar te verbinden, maakt al snel gebruik van een flink aantal API’s. MuleSoft levert daarom een dashboard waarin alle informatie over deze interfaces wordt verzameld. “Gebruikers kunnen in dit dashboard in één opslag zien hoe de datastromen tussen de verschillende applicaties lopen. Dit geeft je een veel beter zicht op het applicatienetwerk en maakt duidelijk hoe bepaalde processen plaatsvinden”, legt Mason uit.

Gebruikerservaring

“Deze managementinformatie is van groot belang, aangezien veel bedrijven tegenwoordig gebruikmaken van uiteenlopende applicaties en omgevingen die door verschillende partijen worden aangeboden. De prestaties van al deze partijen kunnen de gebruikerservaring beïnvloeden. Dankzij het dashboard is direct te zien of bepalingen van SLA’s overtreden dreigen te worden”, voegt Van Dulmen toe. “Vaak zijn er daarnaast vroege signalen zichtbaar van problemen, nog voordat deze de ervaring van eindgebruikers daadwerkelijk beïnvloeden. Het dashboard waarschuwt indien deze signalen worden gedetecteerd, zodat men preventief kan ingrijpen.”

“We zullen in de toekomst alleen maar meer gebruik gaan maken van API’s om applicaties en microservices met elkaar te integreren. Deze werkwijze geeft bedrijven veel meer flexibiliteit en stelt hen in staat nieuwe functionaliteiten veel sneller toe te voegen aan een bestaande applicatie. Deze flexibiliteit en snelheid helpt de business in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen, waarmee IT in plaats van een kostenpost een drijver van waarde wordt”, besluit Mason.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.