Onderzoek Conclusr: nog altijd veel onbekendheid met AVG

De deadline rond de AVG is verstreken en iedere onderneming heeft het beheer en de bescherming van privacygevoelige gegevens nu goed op orde. Toch? Nou nee, concludeert onderzoeksbureau Conclusr. Er bestaat ondanks alle media-uitingen nog altijd veel onduidelijkheid over de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

AVG staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is de nieuwe wet rondom privacy, schrijft Conclusr in een bericht naar aanleiding van de publicatie van het brede IT Monitor 2018-onderzoek. In deze wet krijgen personen juist meer privacy-rechten en bedrijven en instellingen meer verantwoordelijkheden. Bedrijven en instellingen die in bezit zijn van persoonlijke gegevens van Europese burgers moeten deze op een bepaalde manier verzamelen en beveiligen. De toezichthouder op naleving van deze privacywet is de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij het niet naleven van de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge geldboetes uitdelen.

Veel publiciteit

Met name in de afgelopen periode zijn er regelmatig artikelen verschenen over wat bedrijven wel en niet moeten doen en hoe zij kunnen voldoen aan de gestelde wettelijke eisen met betrekking tot de AVG. Dit heeft bij Conclusr de vraag aangewakkerd in hoeverre bedrijven bekend zijn met de AVG. Om dit te onderzoeken, heeft in februari en maart 2018 een grootschalig telefonisch marktonderzoek plaatsgevonden onder netto 350 bedrijven en instellingen in Nederland. Bij dit onderzoek is gesproken met IT-management en algemeen management.

‘Nog nooit van gehoord’

Merendeel van de bedrijven en instellingen heeft geen weet van de nieuwe privacywet. Op de vraag in hoeverre men bekend is met de AVG, geeft 17 procent van de respondenten aan ‘goed’ met de AVG bekend te zijn en 23 procent zegt er ‘meer over gehoord of gelezen te hebben’. Maar voor het overgrote deel van de bedrijven en instellingen geldt dit niet. Zo zegt maar liefst 33 procent nog nooit van de AVG gehoord te hebben. En nog eens 27 procent zegt er wel van gehoord te hebben, maar kan niet aangeven wat het is of waar het over gaat. Dat betekent dat in totaal 60 procent van alle bedrijven en instellingen dus niet bekend is met de AVG.

Tevens is gevraagd in hoeverre de respondent persoonlijk op de hoogte is van het feit dat vanaf 25 mei de AVG van toepassing is. Opnieuw zegt 35 procent hiervan ‘totaal niet op de hoogte te zijn’. Slechts 5 procent zegt dat de organisatie al volledig aan de nieuwe wetgeving voldoet en 14 procent is ermee bezig. Het overige deel (45 procent) is er in meer of mindere mate van op de hoogte, maar in ieder geval niet bezig met voorbereidingen om te kunnen voldoen aan de wetgeving.

Resultaten

Aan de respondenten die aangeven zelf goed op de hoogte te zijn van de AVG, is gevraagd welke stelling zij het beste bij het management van hun bedrijf vinden passen. Dit zijn de uitkomsten:

  • 3 procent geeft aan dat het management nauwelijks op de hoogte is van deze nieuwe wetgeving
  • 9 procent zegt dat de IT-verantwoordelijken binnen hun organisatie aan het management een toelichting hebben gegeven op de nieuwe wetgeving, maar dat het management niet of nauwelijks iets met de informatie doet.
  • 47 procent zegt dat de IT-verantwoordelijken binnen hun organisatie aan het management een toelichting hebben gegeven op deze nieuwe wetgeving en het management heeft dit als relevant onderwerp in haar beleid opgenomen.
  • 41 procent zegt dat het management op eigen initiatief aan de organisatie gevraagd heeft om maatregelen te treffen of voorstellen te doen om aan deze privacy regelgeving te kunnen voldoen

Brede geldigheid

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt valt onder de werking van de AVG. Dat betekent dus dat het overgrote deel van alle bedrijven en instellingen aan de wetgeving moet voldoen. Daarom is in het onderzoek gevraagd of de organisaties denken of ook zij aan de nieuwe Europese wetgeving moeten voldoen. Hierop zegt maar liefst 35% van alle organisaties die hebben meegedaan aan dit onderzoek dat de AVG voor hen niet van toepassing is. Met name de bedrijven tot 50 werknemers zijn hiervan overtuigd. 22% denkt dat de AVG ‘gedeeltelijk’ van toepassing is en 43% denk dat naleving van de AVG ‘volledig van toepassing is op de eigen organisatie’.

Kritiek op de overheid

Voor de bedrijven waarmee gesproken is in het kader van dit onderzoek, vindt 49% dat de overheid hen totaal onvoldoende heeft geïnformeerd over de AVG en de gevolgen hiervan voor bedrijven en instellingen. Nog eens 37 procent zegt dat er slechts in beperkte mate geïnformeerd is door de overheid. 15 procent is van mening dat zij in voldoende mate door de overheid op de hoogte zijn gebracht.

Ton Ketelaars is directeur van onderzoeksbureau Conclusr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.