Workday biedt de eerste Data-as-a-Service dienst met Workday Benchmarking

Workday maakt bekend dat Workday Data-as-a-Service, een clouddienst die klanten waardevolle data biedt om beter geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen, algemeen beschikbaar is. De eerste dienst in het DaaS-aanbod is Workday Benchmarking, dat kerncijfers levert aan klanten die de prestaties van hun eigen bedrijf beter willen kunnen begrijpen door die te vergelijken met die van collega-bedrijven om zo tot de optimale performance in hun respectievelijke markt te kunnen komen.

WorkdayMet Workday Benchmarking kunnen klanten wereldwijd profiteren van de collectieve kracht van de omvangrijke gemeenschap van Workday – die onder meer bestaat uit 26 miljoen medewerkers van meer dan 1.800 mondiale organisaties. Workday Benchmarking is naadloos geïntegreerd met alle producten van Workday, zoals Workday Financial ManagementWorkday Human Capital Management (HCM)Workday Planning en Workday Prism Analytics. Dat biedt klanten alle voordelen van het enige cloudsysteem waarmee activiteiten gepland, uitgevoerd en geanalyseerd kunnen worden binnen één veilige omgeving.

Actuele benchmarks, analytics en inzichten om prestaties te verbeteren

De traditionele benchmarkdiensten en -rapporten bieden meestal gedateerde data zonder context uit strikt afgescheiden gebieden. Deze diensten zijn niet alleen prijzig, maar ook niet flexibel door regels en berekeningen en daardoor moeilijk te beheren. Workday Benchmarking vergroot het analytische vermogen van Workday en biedt voor deze uitdagingen een oplossing: klanten krijgen dankzij de toepassing van actuele, betrouwbare data een veel beter begrip van de relatieve prestaties van hun bedrijf. Zodra klanten ervoor kiezen deel te nemen aan Workday Benchmarking en een selectie maken van de data die ze willen bijdragen, wordt die data anoniem gemaakt en toegevoegd aan een veilige, samengevoegde dataset. Als tegenprestatie krijgen zij toegang tot de benchmarks van de deelnemende klantengemeenschap van Workday. Zij zien zo hoe zij zich verhouden ten opzichte van collega-bedrijven met vergelijkbare demografische kenmerken zoals sector en bedrijfsomvang. De benchmarkgegevens zijn direct beschikbaar in de Workday applicaties en dashboards waar de beslissers in de organisatie het meest gebruik van maken. Daardoor zijn zij in staat om goed geïnformeerde besluiten te nemen over de acties die nodig zijn om de concurrentiepositie van hun organisatie te verbeteren – zonder ook maar één keer het Workday systeem te moeten verlaten.

Workday Benchmarking biedt klanten direct toegang tot een groeiende catalogus van benchmarks, zoals:

  • Personeelssamenstelling benchmarks (leeftijd, diversiteit, diensttijd en meer) – HR-leiders van een technologiebedrijf kunnen bijvoorbeeld de man-vrouwverhouding in het personeelsbestand vergelijken met branchegenoten om te zien hoe ze ervoor staan op het gebied van diversiteitsdoelen.
  • Personeelsverloop en -behoud benchmarks (talent, verloop en meer) – Bijvoorbeeld, een personeelsmanager in de zorg, kan het aantal mensen dat vrijwillig ontslag neemt bij de organisatie vergelijken met andere zorginstellingen. Daardoor kan aan het licht komen dat er een probleem is met het behouden van medewerkers.
  • Effectiviteit van leiders en managers benchmarks (bestuursvaardigheid en leiderschap) – Een CFO (Chief Accounting Officer) bij een financiële instelling die zich bijvoorbeeld zorgen maakt of zijn/haar managers op de werkvloer het wel redden, kan de leiderskwaliteiten vergelijken met die van managers in de markt om zo te zien welke teams mogelijk extra ondersteuning nodig hebben.
  • Workday gebruik benchmarks (systeemgebruik, businessprocessen en andere) – Degene die verantwoordelijk is voor de HR-informatiesystemen in een detailhandel organisatie kan bijvoorbeeld uitzoeken of de businessprocessen sneller of langzamer zijn dan bij collega-organisaties. Dat kan een aanleiding zijn om de definities voor de businessprocessen aan te passen om meer efficiency te realiseren.
  • Financieel management benchmarks – Bij nieuwe releases zullen benchmarks voor zaken als kernomzetgroei en rendement op geïnvesteerd kapitaal beschikbaar komen om klanten te helpen de personeelscijfers te koppelen aan economisch succes en strategische zakelijke doelen. Bijvoorbeeld, een CFO bij een zakelijk dienstverlener kan dan de opbrengst per werknemer vergelijken met soortgelijke bedrijven en dat afzetten tegen de gewenste projectteamsterkte om een optimale balans te vinden tussen declarabiliteit en kosten.

Zoals bij de hele Workday-suite van applicaties biedt Workday Benchmarking de kracht van eenheid – één softwareversie, een enkele bron van ware gegevens, één klantgemeenschap en een enkelvoudig beveiligingsmodel en gebruikersbeleving – en dat biedt de klanten de voordelen van:

  • Actuele en betrouwbare data – Live transactiedata zorgen voor een consistente, accurate en zeer relevante samenstelling. Bovendien wordt daardoor de tijd die het vergt om betrouwbare benchmarks en berekeningen te produceren enorm verkort.
  • Benchmarks in context – De benchmarks kunnen zo worden geconfigureerd dat ze beschikbaar zijn in de context waar de klant het vaakst met Workday werkt. Bijvoorbeeld, een zakelijk verantwoordelijke heeft een dashboard tot zijn of haar beschikking waarin de actuele performance van het bedrijf gebenchmarkt kan worden tegen collega-bedrijven en direct in actie kan komen in één enkel systeem.
  • Ingebouwde beveiliging en privacy – Workday Benchmarking hanteert de strengste privacy- en veiligheidsnormen. Alle data die wordt bijgedragen aan Workday Benchmarking is anoniem gemaakt en wordt samengevoegd met vergelijkbare data van een veelheid aan bronnen voordat de data wordt gerapporteerd.
  • Distributie en governance – Zoals alle analytics in Workday kan ook de benchmarkdata beveiligd worden binnen een domein en gedeeld worden met iedereen in de organisatie, waardoor de mensen die de inzichten nodig hebben ze kunnen gebruiken zonder moeilijkheden met individuele rechten en toestemmingen.
  • Flexibiliteit – Rekenmethodes ontwikkelen zich, marktgroepen veranderen, cijfers worden toegevoegd: de cloud architectuur van Workday zorgt ervoor dat Workday Benchmarking zich snel kan aanpassen en direct nieuwe feiten en cijfers aan klanten kan leveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *