Informatiebijeenkomst over conformiteitsbeoordeling NEN

Certificaten, zelfverklaringen, keurmerken zijn belangrijke manieren om conformiteit aan te tonen, die voor het vertrouwen in internationale handel van cruciaal belang zijn. Hierbij wordt uitgegaan van internationale ISO normen, die op dit moment worden geschaduwd door een Nederlandse commissie. Op 29 september vindt er een informatiebijeenkomst plaats over het werkprogramma van deze commissie en mogelijkheden tot deelname.

NENDe normen voor conformiteitsbeoordeling worden ontwikkeld binnen ISO/CASCO. Ze beschrijven onder meer de eisen die aan accreditatie instellingen, certificerende instellingen en toezichthouders worden gesteld. Ook ontwikkelt CASCO documenten voor het auditen van managementsystemen en kijkt vooruit naar sectoren die mogelijk behoefte zouden hebben aan conformiteitsbeoordeling.

Nederlandse invloed

Op dit moment bestaat er een Nederlandse commissie die het werk van ISO/CASCO schaduwt. Ook wil deze commissie discussies op het gebied van conformiteitsbeoordeling voeren en de kennis erover bij een grotere groep mensen onder de aandacht brengen. De commissie staat open voor nieuwe leden en daarom organiseert NEN een informatiebijeenkomst.

De bijeenkomst is op vrijdag 29 september van 10:00 tot 13:00 uur en vindt plaats bij NEN aan de Vlinderweg 6 in Delft. Voor meer informatie en registratie kunt u terecht op de website van NEN. Het programma wordt op dit moment nader ingevuld. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *