NEN en ICTU organiseren kick-off meeting kwaliteitsborging softwareontwikkeling

Software (bron: Pixabay)

NEN organiseert in samenwerking met ICTU een kick-off bijeenkomst op vrijdag 21 april 2017 om belangstellenden een beeld te geven van de gezamenlijke ontwikkeling van de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5326 ‘Kwaliteitsborging softwareontwikkeling binnen overheidsdomein’. Deze richtlijn wordt in samenwerking met zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers ontwikkeld.

De NPR, die nog ontwikkeld moet worden:

  • omschrijft risico’s en beheersmaatregelen bij Agile softwareontwikkeling;
  • definieert de hierbij horende termen, metingen, testen, toetsen, kwaliteitskenmerken en rapportages;
  • verwijst naar hierbij te hanteren normen;
  • en geeft een ‘assessmentinstrument’ als handreiking voor belanghebbenden die hierbij worden betrokken.

Kwaliteit bewaken gedurende alle levensfasen

De nieuwe richtlijn wordt op termijn toegepast voor het borgen en bewaken van de kwaliteit tijdens de levensfasen van maatwerk software binnen het overheidsdomein. Het gaat hierbij om alle fasen, vanaf het specificeren en ontwikkelen tot en met het beheren, onderhouden en vervangen van de software op maat.

Belanghebbenden zijn volgens de NEN opdrachtgevers, opdrachtnemers en IT-auditors die betrokken zijn bij de ontwikkeling van software op maat en de bijbehorende kwaliteitsborging. ICTU en NEN nodigen deze belanghebbenden uit om op vrijdag 21 april 2017 deel te nemen aan de kick-off bijeenkomst bij NEN in Delft. Tijdens deze bijeenkomst worden deelnemers geïnformeerd over het projectvoorstel NPR 5326 en kunnen zij vragen stellen over onder andere de toepassing en afbakening van de norm, inhoud hiervan, het proces en mogelijke betrokkenheid bij dit project.

Betrokken worden bij ontwikkeling

Partijen die betrokken willen worden bij de ontwikkeling van NPR 5236 kunnen dit doen door:

  • lid te worden van de normcommissie (NC) 381007 ‘Software and systems engineering’;
  • lid te worden van de interne schrijfgroep;
  • of lid te worden van de externe reviewgroep.

Deelname aan de kick-off bijeenkomst is gratis en leidt niet tot een verplichting deel te nemen aan het NPR-traject. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, waardoor aanmelding vooraf is gewenst. Het programma van de bijeenkomst is hier te vinden. Aanmelden kan hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *