PostNL werkt met AWS aan cloud 2.0

PostNL heeft Amazon Web Services (AWS) ingeschakeld om een belangrijk deel van het IT -applicatielandschap te verplaatsen naar de publieke cloud. Veel van de bedrijfskritieke logistieke applicaties die tot de kern behoren van het Nederlandse postbedrijf draaien nu bij AWS. Nu de laatste applicaties het vrijwel lege datacenter verlaten, verschuift PostNL de aandacht naar het consolideren van het complexe cloudlandschap. Ook nu kijkt PostNL naar AWS als een van de opties om meer bedrijfskritieke workloads naar te consolideren, om additionele ondersteuning te bieden en om te evalueren hoe de zich ontwikkelende portfolio en roadmap van AWS een rol kan spelen bij het nog robuuster maken van PostNL’s cloud architectuur en het leveren van meer toegevoegde waarde voor de business.

Het groeiende gebruik van het Internet heeft een zeer sterk effect op de bedrijfsvoering van PostNL. De volumes in de traditionele postactiviteiten zullen blijven krimpen. Maar de hoeveelheid pakketten groeit en deze markt ontwikkelt zich snel. Wat IT betreft, kreeg PostNL daardoor te maken met een ‘brandend platform’-situatie. De kosten waren hoog en IT was niet in staat om de veranderingen in de bedrijfsvoering bij te benen. Om daar aan tegemoet te komen, besloot PostNL tot een nieuwe outsourcing strategie. De belangrijkste doelen van de nieuwe outsourcing strategie waren het verlagen van de kosten met 20 tot 25%, het flexibeler maken van IT en het verkrijgen van schaalbaarheid in de infrastructuur.

Vroege experimenten met AWS hadden PostNL aangemoedigd om ook de mogelijkheden van clouddiensten te onderzoeken. Na een zorgvuldige afweging van de alternatieven waagde PostNL de sprong van het brandend platform en maakte de dappere keuze om volledig in de cloud te stappen, met een sterke voorkeur voor de publieke cloud. De nieuwe strategie werd uitgerold in het najaar van 2013.

Van start met AWS

Marcel Krom, CIO PostNL

PostNL ging in 2011 al met AWS aan de slag. Op dat moment waren er diverse onafhankelijke IT-eilanden actief binnen de organisatie. Een van deze eilanden was begonnen met het verplaatsen van de eerste applicaties naar de AWS-cloud. In eerste instantie leidde dat tot veel weerstand binnen de organisatie. Maar het inspireerde juist de nieuwe CIO, Marcel Krom, die gelooft dat innovatie niet uit de top komt, maar aan de rand ontstaat. Aangezien PostNL zich aan het oriënteren was op een nieuwe outsourcing strategie en had besloten om de stap naar de cloud te zetten, ging PostNL met AWS gesprekken aan op een meer strategisch niveau.

PostNL koos ervoor om niet met systeem integrators in zee te gaan, maar om direct met cloudaanbieders als AWS te werken en de integratievaardigheden in eigen huis op te bouwen. Dat laatste was een grote en zeer uitdagende onderneming die zo’n achttien maanden in beslag nam. Een deel van die reis bestond uit het opzetten van een ‘cloud Integration Competence Center (ICC)’. De ICC heeft een hele kernelactiviteit opgezet die voor de connectieactiviteiten tussen de clouds zorgt. Deze groep bouwt weer de diensten die worden beheerd door de business process coördinator. Als bijvoorbeeld een nieuwe cloud wordt toegevoegd zorgen ze voor de connecties, compliance, beheer en identiteits- en toegangsbeheer. Deze diensten ziet Marcel Krom als een blijvende interne verantwoordelijkheid die je zelf dient te blijven beheren.

Werken met AWS

PostNL heeft voor IaaS en PaaS twee grote directe contracten met AWS en Microsoft en men huurt waar nodig aanvullende leveranciers in voor het technische applicatiebeheer. PostNL maakt gebruik van AWS voor bedrijfskritieke maatwerkapplicaties die cruciaal zijn voor PostNL’s logistieke processen, zoals field services, pakket voorregistratie, intern transport, fulfilment en commerciële kanalen zoals de PostNL app (het consumentenplatform).

PostNL gelooft dat de transitie naar de cloud sterke kostenbesparingen heeft opgeleverd in de IT-infrastructuur. Maar men vindt het vooral belangrijk dat de IT-infrastructuur nu veel nauwer aan kan sluiten bij de behoeften van de organisatie. In het bijzonder voor AWS ziet PostNL de volgende belangrijke voordelen. De time-to-market is sterk gereduceerd, vooral omdat PostNL nu hele discussies kan overslaan met betrekking tot de specificaties van de infrastructuur. De on-demand schaalbaarheid zorgt ervoor dat de juiste IT-volumes eenvoudig en snel kunnen worden aangepast aan de zakelijke behoeften. En doordat AWS een groot deel van de technische zorgen voor zijn rekening neemt, kan PostNL gebruikmaken van een governance gebaseerd IT-model en kan de aandacht verschuiven naar het creëren van zakelijke toegevoegde waarde.

Op weg naar cloud 2.0

PostNL heeft de enorme transitie naar de publieke cloud bijna afgerond. Van de 500 applicaties draaien er nog maar een stuk of 15 in het eigen datacenter. Binnen 6 tot 12 maanden moet het datacenter leeg zijn. Als ook de laatste toepassingen naar de cloud zijn verhuisd, gaat PostNL zich richten op het consolideren van het leveranciers- en cloudlandschap zoals dat ontstaan is in de afgelopen drie jaar. Dit proces zou moeten plaatsvinden binnen de komende 24 tot 36 maanden.

Veranderingen in de IT-infrastructuur hebben één eenvoudig doel: het moet werken. Tijdens het verplaatsen van alle applicaties naar de cloud, werd voor PostNL de complexiteit van het applicatielandschap pas echt duidelijk. Daarom bestaat PostNL’s cloud 2.0 stap uit consolidatie. Het cloudlandschap wordt verder geconsolideerd en het aantal leveranciers zal sterk worden gereduceerd. Voor de logistieke toepassingen overweegt PostNL om te consolideren op AWS. PostNL is zeer tevreden over AWS, maar wil ook zeker weten dat AWS excellente diensten blijft bieden en tegen een concurrerende prijs. Een exit moet mogelijk zijn, maar ook een multicloud aanpak zou onderdeel kunnen zijn van de strategie.

PostNL kijkt niet alleen naar welke workloads wellicht naar AWS zullen worden verplaatst. PostNL en AWS kijken ook naar welke aanvullende diensten uit het portfolio en de roadmap van AWS bruikbaar en waardevol zijn. Eén van die concepten is serverless computing (AWS Lambda). Het zou het leven van ontwikkelaars sterk vereenvoudigen doordat alle infrastructuurbeslissingen rond capaciteit, schaalbaarheid, patching en beheer zijn geautomatiseerd. Voor PostNL moet dan wel eerst duidelijk zijn welke van de bestaande toepassingen schaalbaar zijn in lijn met het AWS-model en hoe groot de inspanning is om deze toepassingen aan te passen. In het bijzonder voor nieuwe toepassingen heeft serverless computing mogelijk veel te bieden.

Tenslotte

Het aangaan van een radicale reis naar de publieke cloud is niet zonder uitdagingen. PostNL slaagde dankzij de volledige steun van het bestuur, de opbouw van sterke cloud integratievaardigheden in eigen huis, intensieve samenwerking met partners als AWS en een hoge mate van flexibiliteit bij het omarmen van de snelle veranderingen en innovaties die in de cloudwereld plaatsvinden. Om ook in de komende jaren te profiteren van de voordelen die de cloud te bieden heeft, staat PostNL voor een consolidatieslag en gaat het op actief op zoek naar vernieuwingen uit de cloud.

Dit artikel een verkorte versie van een case study die Pb7 Research in opdracht van AWS heeft geschreven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *