60% van de workloads draait medio 2018 in de cloud

Cloud computing (bron: FreeImages.com/Cheryl Empey)

41% van de workloads draait op dit moment in een vorm van de public of private cloud. Naar verwachting is dit percentage medio 2018 gestegen tot 60%, wat betekent dat het merendeel van de workloads op korte termijn in de cloud zullen draaien.

Dit concludeert 451 Research in het onderzoek ‘Voice of the Enterprise: Cloud Transformation’ onder 1.200 IT professionals wereldwijd. De meeste workloads draaien in on-premise private cloud omgevingen (14%) of als Software as a Service (14%). Respondenten geven aan te verwachten dat het gebruik van on-premise private cloud omgevingen gelijk zal blijven. Naar verwachting stijgt het gebruik van SaaS echter fors en zal medio 2018 23% van alle workloads als SaaS draaien.

6% van de workloads draait in IaaS omgeving

Slechts 6% van de workloads blijkt in een Infrastructure as a Service (IaaS) omgeving te draaien. Dit is het laagste percentage van alle vormen van de public en private cloud. 451 Research voorspelt dat het aandeel van IaaS echter wel sterk zal groeien; naar verwachting draait 12% van de workloads medio 2018 in een IaaS omgeving. Web/media (14%) en applicatieontwikkeling (8%) zijn toepassingen die het vaakst in een IaaS omgeving draaien.

Naar verwachting worden kritieke workloads zoals data analytics en business toepassingen steeds vaker ondergebracht in de cloud. 451 Research voorspelt dat het aantal data workloads in de cloud medio 2018 is verdubbeld van 7% naar 16%, terwijl het aantal business applicaties in de cloud is gestegen van 4% tot 9%.

Focus op de business leggen

“De voorspelde verdubbeling van het IaaS-gebruik is grootste groeiverwachting voor ieder type cloud en wijst op significante potentiële winst voor leveranciers”, zegt Andrew Reichman, onderzoeksdirecteur bij 451 Research en auteur van het onderzoek. Reichman stelt dat de cloud bedrijven meer flexibiliteit geeft om te voldoen aan de continu veranderende behoeften vanuit de business. IaaS en SaaS stellen organisaties hierdoor in staat hun focus te leggen op de business, in plaats van op het behouden van kostbare en complexe datacenters en infrastructuur.

Cloud-first is een aanpak waarbij voor alle workloads de voorkeur uitgaat naar de cloud. 38% van de respondenten geeft aan een cloud-first beleid te hebben. De belangrijkste motivatie om het gebruik van de cloud uit te breiden zijn gebeurtenissen als fusies, overnames en het afstoten van bedrijfsonderdelen, waarbij vaak hardwarevernieuwingen, software upgrades en datacenteruitbreidingen worden doorgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *