Big data toepassingen van overheid leiden tot zorgen over impact op privacy burgers

(bron: FreeImages.com/Flavio Takemoto)

Bits of Freedom gaat in gesprek met de overheid over de impact van big data toepassingen van de overheid op de privacy van burgers. In dit gesprek wil de organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten de overheid erop wijzen dat de rechtsbescherming van de burger niet ondergeschikt mag worden gemaakt aan efficiencywinsten die de overheid met big data-toepassingen hoopt te behalen.

Ruim een jaar geleden verzond Bits of Freedom samen met 32 partijen een brief naar de minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur. In deze brief werd de minister opgeroepen een fundamentele visie te ontwikkelen rondom het thema privacy in de verhouding tussen overheid en burger. Bits of Freedom is naar aanleiding van deze brief toen samen met een kleine delegatie uitgenodigd om extra toelichting te geven op de brief.

Nieuw gesprek

Dit gesprek krijgt nu een vervolg. Op 22 augustus gaat Bits of Freedom opnieuw met een delegatie op bezoek bij minister Van der Steur. Dit maal schuift ook minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst aan als waarnemer voor zijn collega van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Tijdens dit gesprek wil Bits of Freedom de ministers wijzen op het belang van privacy en benadrukken dat big data toepassingen van de overheid niet ten koste mogen gaan van de rechtsbescherming van burgers.

In een brief heeft Bits of Freedom de zorgpunten die gespreksdeelnemers zien alvast uitgewerkt. Deze brief is hier te vinden. Bij het gesprek zijn de volgende deelnemers aanwezig:

  • Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ);
  • Brendan Newitt van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA);
  • Jelle Klaas van het Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM);
  • Alexander Blom van de Internet Society Nederland (ISOC);
  • Vincent Böhre van Privacy First;
  • Jaap-Henk Hoepman, wetenschappelijk directeur Privacy & Identity Lab en universitair hoofddocent computersecurity, privacy en identitymanagement aan de Radboud Universiteit; en
  • Daphne van der Kroft en Hans de Zwart van Bits of Freedom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *