IT-managers: ‘Databeveiliging in public cloud beter dan in eigen datacenter’

Veel IT-managers hebben vertrouwen in de veiligheid van de public cloud. 51% van de IT-managers stelt dat de databeveiliging in de public cloud beter is dan in het eigen datacenter.

Dit blijkt uit onderzoek van SADA Systems onder ruim 200 IT-professionals. 84,3% van de respondenten geeft aan dat hun organisatie gebruik maakt van de public cloud. Zowel Google Cloud Platform (49,2%), Microsoft Azure (47,5%) als Amazon Web Services (41,8%) zijn hierbij populair. 58,2% zegt de overstap naar de public cloud te hebben gemaakt omdat dit voor hun organisatie de meest veilige, flexibele en kosteffectieve oplossing is.

Zowel Google Cloud Platform (49,2%), Microsoft Azure (47,5%) als Amazon Web Services (41,8%) zijn populair onder public cloud gebruikers (bron: SADA Systems)

Gebruik van de public cloud uitbreiden

49,2% verwacht het gebruik van de cloud in de komende twee tot drie jaar met tenminste 25% uit te breiden. 25,4% verwacht zelfs een uitbreiding van 50%, terwijl 18,6% een uitbreiding van tenminste 10% verwacht. 50,8% van de respondenten stelt dat de databeveiliging van de public cloud beter is dan in hun eigen datacenter, wat een belangrijke motivatie is het gebruik van de cloud uit te breiden. Daarnaast noemt 58,2% de flexibiliteit om hun infrastructuur op of juist af te schalen als belangrijkste argument.

De meeste IT-managers verwachten de public cloud de komende jaren meer te gaan gebruiken (bron: SADA Systems)

Desondanks blijven IT-managers kritisch kijken naar de cloud. Zo zijn zij alert op grote datalekken of storingen bij public cloud providers. 53,7% stelt dat indien deze veel voorkomen dit hen ervan kan weerhouden het gebruik van de public cloud uit te breiden. 45,2% noemt daarnaast dat het onvermogen public cloud diensten intern te beheren door een gebrek aan in-house resources een belangrijke belemmering. 33,9% kijkt kritisch naar de teruglopen omzetcijfers van grote public cloud providers.

Externe partij inschakelen

71,7% van de ondervraagde IT-managers geeft aan een externe partij te hebben ingeschakeld om hen te helpen bij het migreren naar en het beheren van public cloud infrastructuur. 26% stelt dit tot nu toe niet gedaan te hebben, maar hiervoor in de toekomst wel externe partijen te willen inschakelen. IT-managers stellen vooral (45,2%) dat dit kosteffectiever is dan het in eigen beheer migreren en beheren van een public cloud infrastructuur.

71,7% van de ondervraagde IT-managers geeft aan een externe partij te hebben ingeschakeld om hen te helpen bij het migreren naar en beheren van public cloud infrastructuur (bron: SADA Systems)

Alle resultaten van het onderzoek van SADA Systems zijn hier te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *