Legal Look: Victor de Pous over slogans

> Mag: ‘Zo – nu eerst naar de Cloud’? Cloudrecht is van gewicht, omdat het voorwerp van normering – een leveringsmodel voor ICT en elektronische gegevensverwerking voor overheid, bedrijf en consument – even onvermijdelijk is als het recht zelf. Cloudrecht gaat in beginsel over inhoudelijke kwesties, zoals netwerk- en informatiebeveiliging, meldplichten bij ICT-gerelateerde incidenten, softwarelicenties en virtualisatie, opslag van bedrijfsinformatie, dienstenniveaus, maar ook netneutraliteit, het maken van back-up kopieën en bijvoorbeeld elektronische identiteiten. Geen sinecure. Geldt dat onverkort voor marketingslogans van cloudleveranciers? Your Hosting werd door Bavaria, nota bene een bierbrouwer, gedaagd wegens de reclame-uiting ‘Zo – nu eerst naar de Cloud’, dat onder meer bij BNR Nieuwsradio in een spotje te beluisteren was. Volgens Bavaria, die ‘Zo – nu eerst een Bavaria’ gebruikt, is er sprake van onrechtmatig handelen van de cloudleverancier. Staken met die slagzin, aldus vorderde Bavaria.

> Zijn slogans (juridisch) relevant? Steeds vaker kiezen organisaties voor slagzinnen en succesvolle versies beklijven bij een breed publiek. Het was een inmiddels gefuseerde bank die al in de zeventiger jaren meedacht met haar rekeninghouders: ‘De NMB denkt met u mee’. Kledingretailer C&A hanteerde ‘De prijs is het bewijs’ en, om een dwarsstraat te noemen, de Belangdienst claimt ‘Leuker kunnen we het niet maken, gemakkelijker wel’. Wie een sterke pay-off bedenkt, vergroot daarmee de naamsbekendheid van de organisatie (bedrijf of overheidsorganisatie) en product of dienst. Dat is voor cloudleveranciers geen overbodige luxe, nu onderscheidend vermogen in de branche vaak lastig te realiseren is. Een ondernemer die zegt dat hij zijn klanten centraal zet – en wie doet dat niet? – kan geen aanspraak maken op rechtsbescherming. Zeker vandaag beschouwd, is de uiting te algemeen van aard.

Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet de slagzin een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. ‘Think different’ (Apple). Om een beroep op merkenrechtelijke bescherming te doen, is eerst depot vereist. Registratie is dus, in tegenstelling in het auteursrecht, in het merkenrecht verplicht. Een merk moet in een bepaalde categorie hoofdzakelijk voldoende onderscheidend vermogen hebben. Daarnaast is ook in zekere zin originaliteit en pregnantie relevant, en moet het merk een inspanning vergen om uit te leggen en het merk moet gememoriseerd kunnen worden.

> Wat zegt de rechter? In de zaak Bavaria versus Your Hosting baseert de bierbrouwer zijn vordering op het auteursrecht en merkenrecht. De rechter vindt vooral steun in het auteursrecht: ‘Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk dat er sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin als hiervoor bedoeld. De slagzin is inderdaad kernachtig en ‘pakkend’ met een zekere kwinkslag waarvoor door de maker ervan vrije en eigen creatieve keuzes zijn gemaakt. De omstandigheid dat de zin in gangbaar Nederlands is gesteld maakt niet dat daaraan geen creativiteit toekomt’. De slagzin is dus juridisch beschermd, maar maakt de cloudleverancier met haar slogan hierop inbreuk? Het door Your Hosting aangevoerde verweer dat het intellectueel eigendomsrecht is verwaterd, snijdt geen hout. Ten principale argumenteert de rechter: ‘Het kenmerkende en auteursrechtelijk te beschermen deel van de slagzin van Bavaria is ‘Zo – nu eerst…’ met daarin een duidelijke pauze na ‘Zo’. Het deel ‘een Bavaria’ is vooral beschrijvend van wat er dan gedaan zal worden: een biertje van Bavaria nuttigen. Dat auteursrechtelijk te beschermen deel wordt geheel overgenomen in de uiting van Your Hosting ‘Zo – nu eerst naar de cloud’. De toevoeging ‘naar de cloud’ is niet kenmerkend en beschrijft evenzeer de actie die ondernomen wordt of dient te worden’. De cloudleverancier zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe slagzin.

Mr. V.A. de Pous is bedrijfsjurist en industrie-analist. Hij houdt zich sinds 1983 bezig met de juridische aspecten van digitale technologie en informatiemaatschappij en is medewerker van uitgeverij FenceWorks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *