‘Omarmen van de cloud is essentieel voor langetermijnsucces’

Cloud computing (bron:FreeImages.com/Eugene Lubomir)

Bijna alle IT-professionals (92%) noemt het omarmen van cloud technologieën van groot belang voor het langetermijnsucces van hun organisatie. Zes op de tien verwacht echter niet dat hun bedrijf ooit volledig in de cloud zal werken. Deze groep ziet dus vooral toekomst in de hybride cloud.

Dit blijkt uit de jaarlijkse IT Trends Index van leverancier van monitoring- en beheertools Solarwinds. Het gebruik van de cloud neemt toe. Vorig jaar gaf nog 18% van de kleine bedrijven aan niets naar de cloud te hebben gemigreerd. Dit aantal is dit jaar gekrompen tot 6%. Van alle organisaties geeft 9% aan geen enkele infrastructuur naar de cloud te hebben verplaatst.

Hybride cloud is populair

IT-professionals staan voor de uitdaging de efficiëntie te vergroten door de cloud te omarmen, terwijl zij tegelijkertijd de beschikbaarheid van kritieke systemen, databases en applicaties moeten garanderen. De hybride cloud maakt dit mogelijk en is dan ook populair. Als belangrijkste voordelen van de hybride cloud noemen ondervraagde IT-professionals kostenreductie van de infrastructuur, een grotere flexibiliteit van de infrastructuur en het ontlasten van intern IT-personeel en IT-beheerders.

Het beheer van hybride omgevingen levert echter ook uitdagingen op. Beveiliging wordt genoemd als de grootste uitdaging. Andere belangrijke obstakels waar professionals bij de omarming van de cloud mee te maken krijgen zijn security/compliance zorgen, behoefte aan ondersteuning voor legacy systemen en budgetbeperkingen. Op dit moment geven IT-professinoals aan vooral applicaties (69%) naar de cloud te hebben gemigreerd, gevolgd door storage (49%) en databases (33%).

Benodigde vaardigheden en kennis

Het beheer van hybride omgevingen vraagt volgens IT-professionals om een aantal vaardigheden en kennis. Professionals hebben vooral kennis nodig op het gebied van:

  • monitoring- en managementtools voor hybride IT (48%)
  • applicatiemigratie (41%)
  • gedistribueerde architecturen (32%)
  • service-oriented architecturen (31%)
  • beheertools voor automatisering/leveranciers (beide 30%)

Slechts 27% van de professionals stelt dat hun IT-organisatie beschikt over de benodigde vaardigheden en kennis om een hybride IT-omgeving te beheren. 56% stelt meer ondersteuning nodig te hebben vanuit het management en de organisatie als geheel om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die zij nodig hebben om hybride IT-omgevingen beter te kunnen beheren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *