IT Analyst Peter Vermeulen: ‘Cloud wordt momenteel te versnipperd gebruikt’

Nederlandse cloud-gebruikers ontdekken dat zij dankzij het gebruik van de cloud sneller kunnen innoveren en bedrijfsprocessen efficiënter kunnen maken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het gemiddeld aantal cloud-oplossingen dat bedrijven in gebruik hebben de komende drie jaar fors zal toenemen naar meer dan honderd. Daarmee doemt echter wel een integratieprobleem op, want alleen wanneer al deze services goed kunnen samenwerken halen we maximaal rendement uit de cloud.

“Driekwart van de Nederlandse cloud-gebruikers hebben heel duidelijk ontdekt dat ze sneller kunnen innoveren en bedrijfsprocessen beduidend efficiënter kunnen maken met behulp van cloud-oplossingen”, stelt directeur Peter Vermeulen van Pb7 Research. Zijn bureau deed in opdracht van Macaw, een grote aanbieder van bedrijfsinformatiesystemen op basis van Microsoft-technologie, onderzoek naar de vraag waar Nederlandse ondernemingen en overheidsorganisaties staan als het gaat om het integreren van cloud services.

Bijbenen

“Bedrijven breiden het aantal toepassingen de komende jaren snel uit. Het goed aanpakken van integratie is cruciaal om te voorkomen dat een nieuwe vorm van eilandautomatisering ontstaat – zeg maar schaapjeswolken – waardoor de flexibiliteit van cloud-oplossingen onder druk komt te staan,” vervolgt Vermeulen.

Ruim 60 procent van de cloud-gebruikers zien in cloud-integratie met name een mogelijkheid om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Daarnaast zien bijna de helft van de gebruikers in de cloud ook een manier om snellere en betere stuurinformatie te realiseren. Als cloud-integratie faalt, vreest men niet alleen voor verstoringen in bedrijfsprocessen (45 procent), maar ook voor beveiligingsproblemen (46 procent).

Figuur 1Figuur 1. Pb7 Research heeft in opdracht van Macaw gebruikers van cloud-diensten een aantal stellingen voorgelegd. Integratie van cloud services speelt duidelijk een hoofdrol, al blijkt men niet van mening dat uitdagingen op integratiegebied het innovatieproces kunnen verstoren.

“Het is voor Nederlandse organisaties niet eenvoudig om de snelheid waarmee cloud-applicaties de organisaties binnenkomen bij te benen”, zegt William van der Pijl, directeur operations van Macaw. “Veel cloud-applicaties worden binnengehaald om een tactisch voordeel te realiseren, maar moeten vroeg of laat toch een plek krijgen in het hele landschap van bedrijfsapplicaties. Het is daarom niet raar dat integratie er een beetje achteraan hobbelt en nog minder raar dat het integratiethema in de cloud-agenda bovenin de lijst aan het belanden is.”

figuur 2Figuur 2. Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen maken in toenemende mate gebruik van cloud-diensten. Het gemiddeld aantal cloud-diensten dat men gebruikt groeit dan ook snel.

Verdubbeling

Een van de belangrijkste uitkomsten van het Macaw-onderzoek naar cloud-integratie is dat de meeste cloud-gebruikers (60 procent) het eens zijn met de stelling dat cloud tot nu toe te versnipperd wordt gebruikt. Hierdoor wordt onvoldoende waarde gecreëerd. Niet voor niets ziet men integratie als een van de belangrijkste uitdagingen (81 procent), waarbij het koppelen van cloud-toepassingen en niet cloud-applicaties en het koppelen van cloud-toepassingen met elkaar als grootste uitdaging worden gezien.

figuur 3Figuur 3. Het belang van cloud-integratie kan nauwelijks overschat worden.

Het aantal cloud-toepassingen dat organisaties in gebruik heeft, maakt de komende drie jaar bovendien een ruime verdubbeling door, van 46 per organisatie nu, naar 105 in 2016. Het gaat daarbij meestal om een mengeling van private en publieke oplossingen.

Momenteel wordt cloud-integratie vooral opgepakt om private cloud-oplossingen met andere private cloud-oplossingen te integreren (52 procent). In de komende jaren verschuift de behoefte naar het integreren van publieke en private cloud-toepassingen met legacy-applicaties.

figuur 4Figuur 4. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen als het gaat om het integreren van meerdere cloud-diensten?

Cloud-gebruikers zijn bovendien van mening dat integratie-oplossingen een grote toegevoegde waarde hebben voor de organisatie. De meest genoemde oplossingen met grote toegevoegde waarde zijn een complete werkplekomgeving uit de cloud (44 procent), cloud brokerage (39 procent) en het gebruik van open standaarden (39 procent).

figuur 5Figuur 5. Wat zijn de risico’s van een mislukt project op het gebied van cloud-integratie?

 

 

 

figuur 6Figuur 6. Welke oplossingen voor cloud-integratie hebben de meeste toegevoegde waarde?