Privacy First: ‘Uitspraak van Europees Hof maakt algemene telecom-bewaarplicht onrechtmatig’

Een algemene bewaarplicht van telecomgegevens is in strijd met het recht op privacy. Dit oordeelt het Europees Hof van Justitie in een recente uitspraak in twee rechtszaken over dataretentie. Ook verschillende Nederlandse wetsvoorstellen, waaronder de algemene bewaarplicht voor telecomgegevens, zijn hierdoor bij voorbaat onrechtmatig, stelt Privacy First.

Het Europees Hof oordeelt in een recente Zweedse en Britse rechtszaak over dataretentie dat algemene en ongedifferentieerde bewaring van alle verkeersgegevens en locatiegegevens van abonnees en geregistreerde gebruikers in strijd is met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Wetsvoorstellen

Privacyvoorvechter Privacy First stelt dat verschillende Nederlandse wetsvoorstellen door deze uitspraak van het Europees Hof bij voorbaat onrechtmatig zijn. Het gaat hierbij om:

  • het wetsvoorstel voor de herinvoering van een brede, algemene telecom-bewaarplicht;
  • het wetsvoorstel voor het bewaren van kentekens van alle auto’s in Nederland
  • de plannen voor massa-opslag van kabeldata in de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

“Na de huidige uitspraak van het EU Hof is voor het Nederlandse kabinet dan ook maar één conclusie mogelijk: zowel het wetsvoorstel met de nieuwe telecom-bewaarplicht als het wetsvoorstel voor massale kentekenregistratie dienen per direct te worden ingetrokken. Zo niet, dan zal Privacy First dit opnieuw bij de rechter afdwingen. Hetzelfde geldt voor andere wetsvoorstellen waardoor het recht op privacy van onschuldige burgers massaal dreigt te worden geschonden”, aldus Privacy First in een verklaring op haar website.

Meer over
Lees ook
BlueGen.ai verlegt de grenzen van het genereren van synthetische data

BlueGen.ai verlegt de grenzen van het genereren van synthetische data

BlueGen.ai, een spin-off van de TU Delft, heeft een platform voor synthetische data ontwikkeld dat geanonimiseerde data uit bestaande data genereert. Deze data is niet te herleiden is naar de originele privacygevoelige data. En het BlueGen.ai-platform creëert synthetische data die lijkt op de onderliggende bestaande data en zich net zo gedraagt. H1

Zijn clouddiensten wel geschikt voor data van landelijke overheden?

Zijn clouddiensten wel geschikt voor data van landelijke overheden?

Privacytoezichthouders in heel Europa, waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, starten een onderzoek naar het gebruik van clouddiensten door landelijke overheden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de toezichthouders achterhalen waar de grootste privacyproblemen zitten bij het gebruik van clouddiensten door overheden.

Onegini en iWelcome fuseren tot de grootste Europese IAM SaaS leverancier

Onegini en iWelcome fuseren tot de grootste Europese IAM SaaS leverancier

De Nederlandse SaaS softwarebedrijven Onegini en iWelcome zijn vandaag gefuseerd tot OneWelcome. De combinatie van de twee bedrijven maakt dit tot de grootste Europese SaaS leverancier van Customer Identity & Access Management (CIAM).